Promovendi

Veel van het onderzoek dat wordt gedaan in het Betonlab is direct gelinkt aan promotieonderzoek in één van de twee onderzoekslijnen, ‘Beoordeling van bestaande betonconstructies’ en ‘Toepassing van innovatieve betonsoorten’. Een promovendus onderzoekt een specifiek onderwerp gedurende een periode van vier jaar. Binnen die periode kunnen experimenten worden uitgevoerd om een fenomeen of bezwijkmechanisme te bestuderen. Aanvullend daarop worden proefresultaten uitgebreid geanalyseerd en wordt een model gecreëerd waarmee de proefresultaten kunnen worden verklaard. Soms worden eindige elementen modellen gebruikt maar ook analytische of fysische modellen worden ontwikkeld. Daarnaast werken de promovendi aan hun persoonlijke ontwikkeling via een trainingsprogramma aan de Graduate School van de TU Delft.