Actuele promotieonderzoeken

Op dit moment lopen er drie promotie projecten binnen de betongroep. Twee daarvan zijn gefocust op het dwarskrachtgedrag van voorgespannen liggers (binnen de onderzoekslijn ’Beoordeling bestaande constructies’) en één richt zich op de ‘Slimme brug’ ofwel het ontwikkelen van een veilige procedure voor het snel en zonder overlast vervangen van bestaande, verouderde viaducten en bruggen (binnen de onderzoekslijn ‘Upscaling van innovatieve betonsoorten’).