Afgeronde promotieonderzoeken

In het recente verleden hebben veel promovendi van de leerstoel Betonconstructies bijgedragen aan het verbeteren van onze kennis van en inzicht in het gedrag van beton en betonconstructies. C.B.M. Blom, J. Fellinger, S. Grünewald en Y.Yang hebben de ‘fib Achievement Award for Young Engineers’ ontvangen voor hun promotieonderzoek. De groep is internationaal bekend en wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, zoals de Model Code of nieuwe richtlijnen voor Ultra-High-Performance Concrete.

Hier volgt een overzicht van recentelijk voltooide promotieonderzoeken bij de leerstoel Betonconstructies.