News

22 resultaten

01 mei 2023

Delft Subsurface Urban Energy Lab versterkt met geothermische bron op de campus

Delft Subsurface Urban Energy Lab versterkt met geothermische bron op de campus

Wat bijna 20 jaar geleden werd geboren als een enthousiast plan van een aantal studenten Applied Earth Sciences wordt nu werkelijkheid: deze zomer wordt gestart met de aanleg van een geothermische bron op de campus van de TU Delft die over een aantal jaren de gebouwen van de campus zal verwarmen. Het consortium achter het project Geothermie Delft heeft deze week het besluit genomen om de benodigde investering te doen om de aardwarmtebron te realiseren en het onderzoeksprogramma te starten.

20 februari 2023

18 miljoen euro voor onderzoek naar duurzaam gebruik van onze ondergrond

18 miljoen euro voor onderzoek naar duurzaam gebruik van onze ondergrond

Intensiever benutten van de ondergrond, bijvoorbeeld voor geothermie of ondergrondse opslag, is cruciaal voor het behalen van de (inter)nationale doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Vandaag is bekend gemaakt dat EPOS-eNLarge, een onderzoeksproject gericht op een efficiënt en veilig gebruik van de Nederlandse ondergrond, financiering ontvangt uit het programma Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het tienjarige project ontvangt 17,9 miljoen euro van NWO.

20 januari 2023

Drilling report multi-purpose borehole Delftse Hout online

22 augustus 2022

20 miljoen EU-subsidie voor onderzoek ondergrondse warmteopslag

20 miljoen EU-subsidie voor onderzoek ondergrondse warmteopslag

De EU streeft naar een CO2-neutrale economie in 2050. Op dit moment zorgen verwarming en koeling voor ongeveer 50% van de eindvraag naar energie in Europa. Deze vraag wordt grotendeels ingevuld met behulp van fossiele brandstoffen. Grootschalige seizoensgebonden warmteopslag is een belangrijke strategie om verwarming CO2-vrij te maken en zo de EU-ambities te verwezenlijken. Want duurzame bronnen zoals geothermische energie en zonne-energie leveren in de zomer veel warmte, terwijl we die in de winter nodig hebben. Het consortium PUSH-IT ontvangt deze Horizon Europe subsidie om dergelijke warmteopslagsystemen te demonstreren en te ontwikkelen. PUSH-IT staat voor Piloting Underground Seasonal Heat Storage In geothermal reservoirs.

30 mei 2022

Geothermische bron op campus TU Delft stap dichterbij

Geothermische bron op campus TU Delft stap dichterbij

De urgentie van de energietransitie neemt elke dag verder toe. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990 en 1,5 miljoen huishoudens moeten dan aardgasvrij zijn. Dat vraagt om concrete actie. Zo’n tien jaar geleden kreeg een groep TU Delft studenten het idee om een geothermische bron op de universiteitscampus te boren. Wat eerst een wild plan leek, werd in gang gezet toen bleek dat de campus een ideale plek voor geothermie was.

27 januari 2022

Een aardwarmtebron voor onderzoek op de campus van TU Delft

Een aardwarmtebron voor onderzoek op de campus van TU Delft

Jaren geleden kreeg een groep TU Delft studenten het idee om een geothermische bron op de universiteitscampus te boren. Wat eerst een wild plan leek, werd in gang gezet toen bleek dat de campus op een ideale locatie lag. Voor onderzoeksleider Phil Vardon begint het nu bijna werkelijkheid te worden.

29 maart 2021

David Bruhn elected new Coordinator of EERA JP Geothermal

David Bruhn elected new Coordinator of EERA JP Geothermal

David Bruhn, Professor for Geothermal Engineering at our department, was elected as the next coordinator of the EERA Joint Programme Geothermal Energy (JPGE), as of July 1, 2021.

09 maart 2021

Successful PhD defence of Yang Wang

Successful PhD defence of Yang Wang

Yang Wang held his PhD defence on the 23rd of February. You can access his thesis with the title ‘The impact of heterogeneity on geothermal production: simulation benchmarks and applications’ via the TU Delft repository.

24 november 2020

NWO ATES Triplet project granted !

NWO ATES Triplet project granted !

Congratulations to Phil Vardon, who was awarded an NWO Open Technology Programme grant for the project entitled ATES Triplet.

29 september 2020

Successful PhD defence of Baptiste Lepillier

Successful PhD defence of Baptiste Lepillier

Baptiste Lepillier held his PhD defence on the 29th of September 2020. You can access his thesis with the title ‘Characterization of a Fracture-Controlled Enhanced Geothermal System (EGS) in the Trans-Mexican-Volcanic-Belt (TMVB)’ via the TU Delft repository.