Diversiteitsbeleid

[This information is from the period 2007-2011 and thus outdated; it will not be updated.]

Er is binnen CiTG een netwerk opgericht van Change Agents. Dit zijn collega’s die zich verantwoordelijk voelen voor een inspirerende en socialere werkomgeving waarin zowel vrouwen als mannen zich prettig voelen. De Change Agents zijn als het ware de ogen, oren en mond binnen de faculteit en maken onderwerpen op dit gebied bespreekbaar. Door middel van concrete acties dragen zij bij aan een inspirerend werkklimaat.

  • Informatie over Change Agents op de CiTG website (website niet meer online)
  • Artikel over Change Agents in het fakulteitsblad (artikel niet meer online)
  • Artikel over genderbeleid, Change Agents en GAIA Ambassadeursnetwerk in het ledenblad van CNV Publieke Zaak (Bron: Vitamine CNV Werkt!)

De Fakulteit van Civiele Techniek en Geowetenschappen deed mee aan het Netwerk voor vrouwen uit de Aardwetenschappen. Onze dekaan is de ambassadeur. Ik ben de contactpersoon voor GAIA.

In het kader van het Charter Talent naar de Top heeft de TU Delft een onderzoek laten uitvoeren naar genderdiversiteit bij de TU Delft, waaronder ook specifiek op onze faculteit.

Andere sites:

  • Vrouwennetwerk TU Delft DEWIS (www.dewis.tudelft.nl)
  • Diverse links naar organisaties binnen en buiten de TU op de site van DEWIS.

Terug naar Anke's homepage.