News & Agenda

News

23 december 2018

Vacancies for 15 Phd candidates: Investigating subsurface processes in the Netherlands

NWO awarded more than 4 million euros to 5 innovative research projects from the faculty of Civil Engineering and Geosciences (CEG) for research into the effect of human interventions deep under the ground. The research programme DeepNL seeks to improve the fundamental understanding of deep subsurface dynamics that occur under the influence of human interventions such as gas production and geological storage of CO2.

11 december 2018

ECMWF Fellowship awarded to Louise Nuijens

ECMWF has appointed three scientists working in the fields of data assimilation, atmospheric physics and hydrometeorology to its Fellowship programme.

11 december 2018

Cornelis Slobbe winnaar prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2018

De jury van de prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2018 heeft unaniem Cornelis Slobbe aan het bestuur van het NCG voorgesteld als winnaar van de prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs. Het bestuur heeft de voordracht overgenomen.

19 november 2018

Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht

Dat de bodem van Nederland zakt vermoedden we al, maar het is nu voor het eerst ook gemeten voor het hele land. Vooral in het westen daalt de bodem veel meer dan verwacht, blijkt uit de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland.

15 november 2018

NWO honoreert 5 CiTG onderzoeksprojecten naar bewegingen en processen in diepe ondergrond van Nederland

NWO heeft ruim € 4 miljoen toegekend aan 5 onderzoeksprojecten van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) die zich richten op het effect van menselijk ingrijpen in de diepe ondergrond.