De Maeslantkering

De Maeslantkering is een voorbeeld van een recent gebouwd groot waterbouwkundig kunstwerk. De benaming 'kunstwerk', zoals die in de Civiele Techniek wordt gebruikt, wil niet zeggen dat het een artistiek werk betreft, maar het geeft aan dat het niet een werk van de natuur is, dus dat het kunstmatig tot stand is gekomen. Het is dus ontworpen en dat is het vakgebied van civiel-ingenieurs. De Maeslantkering is gebouwd als stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en is in 1997 gereedgekomen.

De Maeslantkering die met name Rotterdam en Dordrecht beschermt tegen overstroming door stormen op zee, is per arm bijna even lang als de Eiffeltoren in Parijs.

Bij extreme weersomstandigheden varen de kerende wanden de Nieuwe Waterweg op, zinken vervolgens af en keren het zeewater. Hiermee is de Nieuwe Waterweg afgesloten. Omdat het waterpeil op de enorme armen aan de zeezijde veel hoger kan zijn dan aan de rivierzijde, moet er rekening gehouden worden met hele grote krachten. Om hiertegen beter bestand te zijn hebben de armen een boogvorm.

De beslissing of de kering wel of niet gesloten moet worden, wordt gemaakt door een computer. De kans op het maken van verkeerde beslissingen is bij een mens namelijk veel groter. Een computersysteem volgt procedures en is ongevoelig voor niet-relevante invloeden van buitenaf.