Not-CT Students

Dutch speaking students with an academic BSc diploma other than BSc Civil Engineering

This information is in Dutch only.

Directe toegang tot de MSc Hydraulic Engineering hebben studenten met een BSc Civiele Techniek van de TU Delft of de Universiteit Twente. Studenten van de Universiteit Twente moeten dan wel de BSc-vakken CTB3350 Open Channel Flow (4 EC) en CTB3355 Hydraulic Structures 1 (4 EC) opnemen in het MSc-programma, respectievelijk als CIE3310-09 Open Channel Flow (4 EC) en CIE3330 Hydraulic Structures 1 (4 EC). Studenten met een BSc Civiele Techniek van de TU Delft hebben deze vakken in hun BSc-programma afgerond, of moeten deze vakken opnemen in het MSc-programma.

Studenten met een BSc-diploma van een aantal de TUD-opleidingen zullen na voltooiing van een relatief beperkt schakelprogramma (bijvoorbeeld Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek, Technische Aardwetenschappen, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde) of na voltooiing van een wat groter schakelprogramma (bijvoorbeeld Bouwkunde,  Electrotechniek, Industrieel Ontwerpen, Technische Bestuurskunde, Technische Wiskunde) ook worden toegelaten tot de MSc Hydraulic Engineering. Hetzelfde geldt voor (een aantal) BSc-opleidingen van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente en bijvoorbeeld de BSc-opleiding Natuur- en Sterrenkunde van de algemene Nederlandse universiteiten en een aantal BSc-opleidingen van de Wageningen Universiteit.

Het aantal schakelvakken van een schakelprogramma kan worden beperkt door de TUD-schakelminor Water en Grond in het BSc-programma op te nemen.

Zij-instromers die serieus geïnteresseerd zijn in de MSc Hydraulic Engineering kunnen een schakel­programma aanvragen bij de curriculum coördinator van de track Hydraulic Engineering (e-mail:masterHE-CEG@tudelft.nl ), indien zij een lijst met vakken en de cijfers behaald voor deze vakken (gewogen gemiddeld cijfer voor alle BSc-vakken moet minimaal 7,5 zijn) met het verzoek meesturen. Verzoeken zonder deze bijlage worden niet gehonoreerd.