News & Agenda

13 februari 2020

Master Thesis Opportunity

The inclusion of flood defences in flood hazard maps.

10 februari 2020

Universiteit van Nederland: zijn onze dijken overbodig?

Hoe veilig zijn wij hier in Nederland als de zeespiegel stijgt? En hoe kunnen we onszelf beschermen tegen een wellicht nieuwe watersnoodramp? Onderzoeker Matthieu de Schipper onderzoekt de kust en bestudeert het gedrag van water en zand.

31 januari 2020

New staff member: Hassan Niazi

We warmly welcome Hassan in our department! Click here to read his introductory words.

30 januari 2020

MSc Thesis proposal

Building with Nature Solutions in Flood Defenses. Looking for a student to start straightaway (early 2020).

17 december 2019

Zacht en snel windmolens bouwen op zee zonder het leven in zee te storen

Nieuwe methodiek Gentle Driving of Piles (GDP) verbetert installatieproces van monopiles.

09 december 2019

Waddenacademieprijs Vincent Vuik

Vincent Vuik has been awarded the price of the Wadden Academy for his PhD thesis Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction.

09 december 2019

Student project opportunity

Fact-finding study for flooding of Venice (Nov 2019) and performance of the MOSE barrier.

03 december 2019

Zandstranden begrijpen en voorspellen

Zand is wereldwijd de op één na meest gebruikte grondstof na water. We kunnen niet zonder. Zandduinen houden ons land veilig voor overstromingen.

08 november 2019

Zoet water zekerstellen met virtuele delta

Zoet water is cruciaal voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. Maar de beschikbaarheid ervan staat in delta’s wereldwijd onder druk. Zowel door menselijk ingrijpen, zoals het uitdiepen van waterwegen, als door klimaatverandering komt zout zeewater steeds verder de rivieren op.

06 oktober 2019

Multidisciplinary Project Opportunity in Vancouver, Canada

Looking for a MDP group that is interested in developing coastal adaptation measures to sea level rise.