2002

Risicobeheersing - de checks tussen droom en daad (Werkwijs, September 2002).
Prof. Vrijling, head of the Section of Hydraulic Engineering, proposes an enhanced role for contractors. An article was published in "Werkwijs" (magazine of the royal BAM NBM), September 2002. We placed the contents of this article on our website (in Dutch).

Pompen of verzuipen (door Kees d' Angremond).
'Een herbezinning op de positie van Nederland in relatie tot het water is heel opportuun. De discussie wordt vaak gevoerd op basis van een onvolledig inzicht in de historische en fysische achtergronden, wat de weg opent naar grote misverstanden en onverstandige beslissingen. ...'

Het water mag niet winnen (door Chris Sprangers in Intermediair 18, 2 mei 2002).
'In het Amstelpark in Amsterdam staat een paal, die vele meters omhoog steekt. Ruim vier meter boven het maaiveld staat een streep, met '1953': daar zou bij de watersnoodramp van 1953 het water hebben gestaan als het onbelemmerd vanuit Zeeland had kunnen doorstromen. Die paal had overal in het westen van het land kunnen staan. Maar alleen Amerikanen zijn onder de indruk van de boodschap; "De zeespiegel stijgt de komende honderd jaar een halve meter." en
"In de winter zal het vaker en harder regenen; de zomers worden droger."'

De magneet als meerpaal (Delta, jaargang 34, nummer 22).
'Trossen los! Het is een uitroep die op het punt staat zeemansfolklore te worden. Dat denkt althans Erik Fiktorie, die deze maand afstudeerde op alternatieve afmeersystemen voor schepen. Nog even, en een kapitein die wil uitvaren roept: magneten uit! ...'

Volkskrant artikel Waddenzee (door Marieke Aarden).
'Als de zeespiegel blijft stijgen door het broeikaseffect, bestaan er over tweehonderd jaar geen wadden meer, zeggen Nederlandse onderzoekers. Het ecosysteem gaat onder en daar is maar weinig tegen te doen. ...' De ondergang van de Waddenzee voorspeld door prof.dr.ir. Marcel Stive en ir. Michiel van Goor.

Volkskrant artikel (door Marieke Aarden).
Interview over de toekomst van zandsuppleties met dr. Jan Mulder van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ).

/* */