Archive

158 resultaten

06 juli 2020

Zee-ijs geen vat op windturbine dankzij Delfts model

Onderzoeker Hayo Hendrikse ontwikkelde een nieuw model om de invloed van zee-ijs op offshore constructies zoals windturbines en olie- en gasplatforms veel nauwkeuriger te berekenen. Wat bleek: ijs zorgt voor minder slijtage van deze constructies dan tot nu toe werd aangenomen. Dankzij een succesvolle samenwerking met Siemens Gamesa wordt het model van Hendrikse nu gebruikt bij de aanleg van nieuwe windparken op zee.

30 juni 2020

Watersnood 1953 leert: natuur redde levens en biedt kansen voor veiliger toekomst

Natuurlijke kwelders of schorren aan de zeezijde van dijken redden mensenlevens als een dijk wel doorbreekt. Dat schrijft een team van wetenschappers uit Yerseke, Delft en Antwerpen deze week in Nature Sustainability.

31 maart 2020

Graduations from April 22 on

Click here to read the current rules due to the coronavirus, for students who graduate from April 6 and for whom the graduation date has already been scheduled.

12 maart 2020

Nieuwe afdelingsvoorzitter Hydraulic Engineering

Professor Stefan Aarninkshof is sinds 1 maart 2020 de nieuwe afdelingsvoorzitter van Hydraulic Engineering. Hij neemt het voorzitterschap over van professor Wim Uijttewaal, die de afdeling vier jaar heeft geleid.

12 maart 2020

De modder in om de natuur te helpen

Wekenlang stond PhD-student Lodewijk de Vet in de modder om over bodemdieren te leren en metingen te verrichten. Hij wil de Ooster- en Westerschelde beter begrijpen om de ecologie een handje te helpen en tegelijkertijd ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging. Zijn begrip van deze gebieden lag aan de basis van de suppleties op de Roggenplaat die inmiddels door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn gedaan.

26 februari 2020

TU Delft Delta Links

The new DeltaLinks are available.

18 februari 2020

Kunnen zandbanken mangroves redden?

Vroeg opstaan, in een kleine vissersboot op pad gaan en in de verte de zon achter de vulkaantoppen zien opkomen. Zo begonnen de dagen voor promovenda Silke Tas tijdens het veldwerk dat ze gedurende twee maanden in Indonesië uitvoerde. De rest van de dag was doorgaans minder idyllisch, rondstampend in de modder om de juiste metingen voor haar onderzoek te bemachtigen. Tas is geïnteresseerd in de werking van zandbanken aan de kust die mangrovebossen een kans geven zich te herstellen, zodat die bossen op hun beurt erosie van de kustlijn tegen kunnen gaan.

16 februari 2020

Wachten op de perfecte storm

Waterbouwkundige Patrick Oosterlo wacht al maanden op een stevige storm. Eentje die zijn meetinstallatie op een dijk aan de kust van de Oostelijke Waddenzee danig op de proef kan stellen. Hij heeft hoge golven en sterke wind nodig om te kunnen bepalen: is de dijk daar hoog genoeg?

14 februari 2020

Postdoc (PhD) position

Development of a probabilistic design method for rock groynes

13 februari 2020

Master Thesis Opportunity

The inclusion of flood defences in flood hazard maps.