News

117 resultaten
01 oktober 2018

Nomination for Dutch Data Price 2018

During summer, the jury of the Dutch Data price 2018 have reviewed almost 50 submissions and the HANZE dataset (Historical Analysis of Natural Hazards in Europe) has been nominated as one of the nine contestents. This dataset is from reseacher Dominik Paprotny who published a paper on this dataset.

01 oktober 2018

New staff member: Alissa Albrecht

Allisa Albrecht is a new staff member at the department of Hydraulic Engineering. In this article, She introduces herself shortly:

26 september 2018

Zandmotor als continu veldlaboratorium voor onderwijs en onderzoek

De Zandmotor, een grootschalige zandopspuiting van 21 miljoen kuub zand voor de kust bij Kijkduin-Ter Heijde, is inmiddels wereldwijd een toonaangevend voorbeeld van hoe we onze kust duurzaam kunnen beschermen. Hoe ontwikkelt de natuur zich, hoe groeien de duinen aan en wat gebeurt er met onze kustlijn? Voor het antwoord op deze vragen is hoog¬waardige meetapparatuur nodig om continu onze kust te monitoren. De Zandmotor wordt nu, dankzij financiële steun van Stichting Zabawas, een waterbouwkundig veldlaboratorium voor onderwijs en onderzoek.

09 september 2018

New MOOC: Introduction to Water and Climate

Water is a crucial element in climate and for society. Find out about the latest engineering interventions for water management in rivers, coasts and the urban environment.

19 augustus 2018

ICCE conference and Miami Beach SLR adaptations

This past week, Jeremy Bricker attended the ICCE conference in Baltimore, and visited seawalls and stormwater pumps in Miami Beach. He wrote a short summary of his experiences during this trip which is presented in this article.

21 juli 2018

Interview Anne Ton: Monitoring oevers Houtribdijk - met een waadpak naar de bodem

PhD-student Anne Ton doet onderzoek op de afdeling waterbouwkunde naar de efficiëntie van de versterking van de Houtribdijk, de 25 km lange dijk tussen Lelystad en Enkhuizen die met zand en steen verstevigd wordt. ‘Het gebruik van zandige oevers op een plek als dit is wereldwijd uniek. Ik kan het dus nog helemaal zelf ontdekken.’ Zei ze in een interview met Rijkswaterstaat.

04 juli 2018

Toename van extreme zeewaterstanden langs de kust wereldwijd verwacht

Klimaatverandering zal leiden tot een toename in extreme zeewaterstanden, en daarmee tot hogere overstromingsrisico’s voor kustgebieden. Een internationaal team bestaande uit onderzoekers uit Italie, Griekenland, Engeland en Nederland (TU Delft / Deltares) publiceerden hier onlangs over in Nature Communications.

04 juli 2018

Wilgen als troef in natuurlijke bescherming tegen overstromingen

Er wordt wereldwijd veel beweerd over de rol die natuur kan spelen bij het verminderen van overstromingen, tyfoons en tsunami’s. Echter, er is nooit goed onderzoek verricht naar het effect van natuur op dit soort extreme condities. Hoe goed dempen bomen die golven dan?

12 juni 2018

Zwemveiligheid rond de Zandmotor nauwkeurig in kaart gebracht

Grote zandopspuitingen aan de kust hebben effect op stroming, golven en zwemveiligheid. Max Radermacher bracht deze effecten voor het eerst in kaart, zodat waar nodig gerichte maatregelen, zoals extra strandwachten, kunnen worden genomen. Radermacher promoveert op vrijdag 15 juni op dit onderwerp aan de TU Delft.

10 juni 2018

MIT students visit The Netherlands

A group of MIT professors and students visited The Netherlands last February, and were introduced to Dutch flood risk reduction structures and strategies by Tjerk Zitman and Baukje Kothuis during a week of field trips.