News

133 resultaten

07 juli 2022

PATH2ZERO: Transitie naar emissievrije binnenvaart

PATH2ZERO: Transitie naar emissievrije binnenvaart

Een consortium onder leiding van Alex Kirchek heeft een NWO subsidie ontvangen voor het project PATH2ZERO: PAving THe way towards Zero-Emission and RObust inland shipping. PATH2ZERO zal bijdragen aan de overgang naar een emissievrije binnenvaart in samenwerking met de binnenvaartsector. Het consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties richt zich op het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en handelingsperspectieven.

28 juni 2022

Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust is aan het versnellen. Dat melden wetenschappers van de TU Delft in een nieuwe studie. Uit een uitgebreide analyse van de metingen van acht getijdestations langs de Nederlandse kust (onder meer die van Maassluis, Delfzijl en Vlissingen) blijkt dat de gemiddelde zeespiegelstijging – sinds midden jaren negentig – 2.7 ± 0.4* millimeter per jaar is. In vergelijking tot de zeventig jaar daarvoor is dat een significante stijging van 1.0 ± 0.5 mm/jaar.

16 juni 2022

Elk uur een plaatje van het strand

Zes dagen storm op rij in Nederland, tot afgelopen februari gebeurde dat nooit eerder. Het aantal stormen neemt toe en windstoten worden harder. In combinatie met de stijgende zeespiegel vraagt dit om innovatieve manieren ons land te beschermen tegen overstromingen.

10 juni 2022

Meer aandacht naar scheepsvaart in klimaatbeleid

Meer aandacht naar scheepsvaart in klimaatbeleid

“We maken ons zorgen om het effect van de uitstoot van schepen op ons klimaat. Maar we moeten ons ook dringend zorgen gaan maken om het effect van klimaatverandering op de scheepvaart.” Dat stelde havenhoogleraar Mark van Koningsveld in zijn intreerede aan de TU Delft, vrijdag 10 juni tijdens het symposium Port & Waterways.

09 juni 2022

TU Delft CiTG en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen dataplatform

TU Delft CiTG en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen dataplatform

TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam gaan een nieuw dataplatform voor grondkerende constructies ontwikkelen. Met het dataplatform wordt het een stuk eenvoudiger om besluiten te nemen over hoe en wanneer deze constructies, zoals kademuren en damwanden, moeten worden beheerd. Op 8 juni tijdens de conferentie Port & Waterways, tekenden Egbert van der Wal, Director Port Development en Stefan Aarninkhof, hoogleraar hydraulic engineering, een ‘Memorandum of Understanding’ waarmee de gezamenlijke inzet en de samenwerking met onder andere DigiShape en SmartPort is bekrachtigd.

07 juni 2022

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) call ‘Bruggen en kademuren in stedelijk gebied’ is een van de onderzoeken gehonoreerd. Associate professor Mandy Korff werkzaam bij TU Delft, Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Deltares, leidt het onderzoek ‘live insights for Bridges and Quay walls,’ afgekort ‘LiveQuay’.

07 juni 2022

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda

20 april 2022

Drijvende windturbines veranderen alles

Drijvende windturbines veranderen alles

Om in 2050 een klimaatneutraal land te worden, moet het aandeel opgewekte duurzame energie op zee fors omhoog. Daarin spelen drijvende windturbines, zonnepanelen en getijdencentrales een cruciale rol.

19 april 2022

TU Delft intensiveert onderzoek drijvende windturbines

TU Delft intensiveert onderzoek drijvende windturbines

Als het aan de Europese Commissie ligt, is alle gebruikte energie in 2050 afkomstig uit duurzame bronnen. Maar om dit doel te kunnen halen, moet er – op grote schaal – gebruik worden gemaakt van drijvende windturbines, stelt Axelle Viré, windexpert aan de TU Delft. ‘Hoewel de techniek momenteel nog in de kinderschoenen staat, is de potentie enorm,’ legt Viré uit. ‘En om die potentie te verzilveren, lanceert de TU Delft het Floating Renewables Lab: een labfaciliteit die alle elementen uit de drijvende windturbineketen en andere offshore hernieuwbare energiebronnen, met behulp van numerieke modellen en AI, aan elkaar knoopt.’

05 april 2022

Marcel Stive delivers his last Doctor of Philosophy

Marcel Stive delivers his last Doctor of Philosophy

On March 31th, Dr. Thu-Ha Nguyen successfully defended her thesis on wave-overtopping processes for very mild sloping and shallow foreshores, supervised by Marcel Stive and Bas Hofland. For Marcel, this was a special occasion, as Thu-Ha was his last PhD in his role of promotor here at TU Delft. Starting back in 2003 with a tall Dutchman who obtained his degree with a thesis on Argus video imaging, Marcel has acted as the promotor of no fewer than 51 PhD candidates, 46 at TU Delft and 5 at other academic institutes.