News

141 resultaten

02 februari 2022

Knotwilg kan waterveiligheid vergroten

Met ruimteschilden en wittere wolken willen wetenschappers het klimaat redden, 'maar verduurzamen moeten we blijven doen'.

01 februari 2022

De beschikbaarheid van zoetwater in kustgebieden vergroten

De beschikbaarheid van zoetwater in kustgebieden vergroten

Zoet water in het Nederlandse kustgebied is schaars. Door klimaatverandering en verzilting staat de beschikbaarheid van zoet water nog verder onder druk. Dit is een probleem voor de land– en tuinbouw in kustgebieden, vooral in droge zomers. In het project AGRICOAST, geleid door Boris van Breukelen van de TU Delft, wil een consortium van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties de zoetwaterbeschikbaarheid in het Nederlandse kustgebied vergroten. Het project heeft hiervoor van NWO een beurs van 1.5 miljoen euro toegekend gekregen waarmee 5 promovendi worden aangesteld.

01 februari 2022

Hybrid offshore renewable energy parks

Hybrid offshore renewable energy parks

TU Delft participates in an important large-scale European renewable energy project that will pave the way for bankable hybrid offshore renewable energy parks across Europe by 2025. The project will demonstrate the combination of offshore wind with wave and solar energy. Delft researchers George Lavidas, Andrei Metrikine and Sukanta Basu focus on how the different renewable resources can interact so that there will be less variability in the electricity that will reach people’s homes. EU-SCORES is a 45 million € Horizon 2020 project under the lead of the Dutch Marine Energy Centre.

21 januari 2022

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen ondersteuning havenhoogleraar TU Delft

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft voor de financiële ondersteuning van de hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen met vijf jaar verlengd. Ze stellen hiervoor in totaal 1 miljoen euro ter beschikking.

18 december 2021

Design Texas storm surge barrier enters final stage

Design Texas storm surge barrier enters final stage

The design of a 3 km storm surge barrier to protect Texas Galveston Bay and Houston harbour from future hurricanes, is in a final stage and almost ready for financial approval. Professor Bas Jonkman, Hydraulic Engineer at Delft University of Technology, recently spoke at a meeting by the Gulf Coast Protection District (GCPD) about the design and the comparison with existing Dutch storm surge barriers.

02 december 2021

Claire Chassagne and Alex Kirichek winner of NWO team science award 2021

Claire Chassagne and Alex Kirichek winner of NWO team science award 2021

This week it was announced that the MUDNET team, of which Claire Chassagne and Alex Kirichek are members, won the NWO Team Science award 2021.

11 november 2021

Drukte op de Noordzee

Drukte op de Noordzee

08 november 2021

Buien groeien in omvang en intensiteit

Buien groeien in omvang en intensiteit

02 november 2021

Modder gebruiken om onze dijken te versterken

Modder gebruiken om onze dijken te versterken

22 september 2021

Studenten TU Delft onderzoeken zandige randen Marker Wadden

Studenten TU Delft onderzoeken zandige randen Marker Wadden

Golven die tegen de kust aan beuken generen energie. Onderzoekers Branko Šavija en Yading Xu van de TU Delft willen die energie door middel van een speciaal soort beton opvangen en zo een alternatieve energiebron creëren.