Archive

168 resultaten

27 september 2022

Droge voeten dankzij techniek, mens en natuur

Droge voeten dankzij techniek, mens en natuur

De wateroverlast in Limburg in 2021 toonde maar weer eens dat we ondanks alle maatregelen ook in Nederland kwetsbaar zijn voor overstromingen. Hoogleraar Integrale Waterbouwkunde Bas Jonkman brengt in binnen- en buitenland overstromingsrisicoā€™s in beeld om vervolgens passende maatregelen te bedenken.

18 september 2022

150 Year New Waterway conference 13 till 15 October 2022

150 Year New Waterway conference 13 till 15 October 2022

At a time of major crises, urban planners and designers need to work at the landscape scale to facilitate the intersection of global flows and local spaces especially in urban deltas and port city territories. Ship channels like the New Waterway are key to both global maritime traffic and port development for many decades; they also have a major impact on nearby cities and settlements.

02 augustus 2022

Hoe kustzeeƫn de oceaan helpen met het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer

Hoe kustzeeƫn de oceaan helpen met het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer

De impact van de productieve Noordzee op het wereldwijde klimaat gaat onder andere via de uitwisseling van koolstof en nutriĆ«nten tussen de Noordzee en de Atlantische oceaan. Hoe groot deze rol van de Noordzee echt is, gaat een Nederlands consortium van wetenschappers onderzoeken de komende vier jaar onderzoeken. Onder leiding van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) vindt veldonderzoek plaats in combinatie met computermodellen. Uiteindelijk zullen modellen gebruikt worden om toekomstige effecten van omgevingsā€ en klimaatverandering op de Noordzeeā€Atlantische oceaan en het wereldwijde klimaat te bepalen. Vanuit TU Delft werken Bram van Prooijen en Peter Hermans ( Civiele Techniek en Geowetenschappen ) mee aan het onderzoek.

07 juli 2022

PATH2ZERO: Transitie naar emissievrije binnenvaart

PATH2ZERO: Transitie naar emissievrije binnenvaart

Een consortium onder leiding van Alex Kirchek heeft een NWO subsidie ontvangen voor het project PATH2ZERO: PAving THe way towards Zero-Emission and RObust inland shipping. PATH2ZERO zal bijdragen aan de overgang naar een emissievrije binnenvaart in samenwerking met de binnenvaartsector. Het consortium van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties richt zich op het ontwikkelen van duurzame businessmodellen en handelingsperspectieven.

28 juni 2022

Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

Onderzoekers TU Delft: zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt

De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust is aan het versnellen. Dat melden wetenschappers van de TU Delft in een nieuwe studie. Uit een uitgebreide analyse van de metingen van acht getijdestations langs de Nederlandse kust (onder meer die van Maassluis, Delfzijl en Vlissingen) blijkt dat de gemiddelde zeespiegelstijging ā€“ sinds midden jaren negentig ā€“ 2.7 Ā± 0.4* millimeter per jaar is. In vergelijking tot de zeventig jaar daarvoor is dat een significante stijging van 1.0 Ā± 0.5 mm/jaar.

16 juni 2022

Elk uur een plaatje van het strand

Zes dagen storm op rij in Nederland, tot afgelopen februari gebeurde dat nooit eerder. Het aantal stormen neemt toe en windstoten worden harder. In combinatie met de stijgende zeespiegel vraagt dit om innovatieve manieren ons land te beschermen tegen overstromingen.

10 juni 2022

Meer aandacht naar scheepsvaart in klimaatbeleid

Meer aandacht naar scheepsvaart in klimaatbeleid

ā€œWe maken ons zorgen om het effect van de uitstoot van schepen op ons klimaat. Maar we moeten ons ook dringend zorgen gaan maken om het effect van klimaatverandering op de scheepvaart.ā€ Dat stelde havenhoogleraar Mark van Koningsveld in zijn intreerede aan de TU Delft, vrijdag 10 juni tijdens het symposium Port & Waterways.

09 juni 2022

TU Delft CiTG en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen dataplatform

TU Delft CiTG en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen dataplatform

TU Delft en Havenbedrijf Rotterdam gaan een nieuw dataplatform voor grondkerende constructies ontwikkelen. Met het dataplatform wordt het een stuk eenvoudiger om besluiten te nemen over hoe en wanneer deze constructies, zoals kademuren en damwanden, moeten worden beheerd. Op 8 juni tijdens de conferentie Port & Waterways, tekenden Egbert van der Wal, Director Port Development en Stefan Aarninkhof, hoogleraar hydraulic engineering, een ā€˜Memorandum of Understandingā€™ waarmee de gezamenlijke inzet en de samenwerking met onder andere DigiShape en SmartPort is bekrachtigd.

07 juni 2022

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) call ā€˜Bruggen en kademuren in stedelijk gebiedā€™ is een van de onderzoeken gehonoreerd. Associate professor Mandy Korff werkzaam bij TU Delft, Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Deltares, leidt het onderzoek ā€˜live insights for Bridges and Quay walls,ā€™ afgekort ā€˜LiveQuayā€™.

07 juni 2022

Onderzoek TU Delft CiTG naar kademuren en bruggen gehonoreerd door Nationale Wetenschapsagenda