Archive

170 resultaten

02 oktober 2020

Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures aan de TU Delft

De raad van bestuur van de TU Delft heeft dr. Marcel van Gent benoemd tot hoogleraar Coastal Structures. Met deze uitbreiding van de afdeling Waterbouwkunde aan de TU Delft wordt de samenwerking tussen de TU Delft, Deltares en de waterbouwsector op het werkterrein van waterbouwkundige constructies verder versterkt.

10 september 2020

Multidisciplinary Project Proposal, CE Consultancy Project 2020-2021

Polder2C’s levee challenge: Design and test an innovative repair for a damaged levee.

21 augustus 2020

New staff member: Burhan Yildiz

Mr Burhan Yildiz has been working as a researcher and lecturer in the area of Hydraulics for more than 14 years. His desire to help people control rivers against disastrous outcomes and make everyone reach clean water triggered his motivation of hydraulics research. He is also a lover of mathematical calculations and mechanics and has pure joy when teaching the subjects to the students.

06 juli 2020

Zee-ijs geen vat op windturbine dankzij Delfts model

Onderzoeker Hayo Hendrikse ontwikkelde een nieuw model om de invloed van zee-ijs op offshore constructies zoals windturbines en olie- en gasplatforms veel nauwkeuriger te berekenen. Wat bleek: ijs zorgt voor minder slijtage van deze constructies dan tot nu toe werd aangenomen. Dankzij een succesvolle samenwerking met Siemens Gamesa wordt het model van Hendrikse nu gebruikt bij de aanleg van nieuwe windparken op zee.

30 juni 2020

Watersnood 1953 leert: natuur redde levens en biedt kansen voor veiliger toekomst

Natuurlijke kwelders of schorren aan de zeezijde van dijken redden mensenlevens als een dijk wel doorbreekt. Dat schrijft een team van wetenschappers uit Yerseke, Delft en Antwerpen deze week in Nature Sustainability.

31 maart 2020

Graduations from April 22 on

Click here to read the current rules due to the coronavirus, for students who graduate from April 6 and for whom the graduation date has already been scheduled.

12 maart 2020

Nieuwe afdelingsvoorzitter Hydraulic Engineering

Professor Stefan Aarninkshof is sinds 1 maart 2020 de nieuwe afdelingsvoorzitter van Hydraulic Engineering. Hij neemt het voorzitterschap over van professor Wim Uijttewaal, die de afdeling vier jaar heeft geleid.

12 maart 2020

De modder in om de natuur te helpen

Wekenlang stond PhD-student Lodewijk de Vet in de modder om over bodemdieren te leren en metingen te verrichten. Hij wil de Ooster- en Westerschelde beter begrijpen om de ecologie een handje te helpen en tegelijkertijd ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging. Zijn begrip van deze gebieden lag aan de basis van de suppleties op de Roggenplaat die inmiddels door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn gedaan.

26 februari 2020

TU Delft Delta Links

The new DeltaLinks are available.

18 februari 2020

Kunnen zandbanken mangroves redden?

Vroeg opstaan, in een kleine vissersboot op pad gaan en in de verte de zon achter de vulkaantoppen zien opkomen. Zo begonnen de dagen voor promovenda Silke Tas tijdens het veldwerk dat ze gedurende twee maanden in Indonesië uitvoerde. De rest van de dag was doorgaans minder idyllisch, rondstampend in de modder om de juiste metingen voor haar onderzoek te bemachtigen. Tas is geïnteresseerd in de werking van zandbanken aan de kust die mangrovebossen een kans geven zich te herstellen, zodat die bossen op hun beurt erosie van de kustlijn tegen kunnen gaan.