Ties Rijcken

Profiel

Dr. ir. Ties Rijcken promoveerde in 2017 in de waterbouw bij Han Vrijling en Matthijs Kok op het proefschrift EMERGO – the Dutch flood risk system since 1986. Momenteel is hij verbonden aan de TU Delft als hoofdredacteur van het tijdschrift DeltaLinks en als deeltijdonderzoeker (postdoc) voor het project Red&Blue, over de relatie tussen vastgoedontwikkeling en waterveiligheid. Hij is oprichter van Flows Platform, web platform ter ondersteuning van waterinfrastructuurontwikkeling en Flows Productions, bureau voor visualisatie en communicatie van grensverleggende concepten in de waterwereld. Hij schreef vele essays in dagbladen zoals Financieele DagbladNRC Handelsblad en De Correspondent en vele columns in vakbladen, en is nu columnist voor Waterforum onder de naam Socraties. Ook is hij vaste adviseur van Wereld Natuur Fonds en werkt hij samen met overheden zoals IenW, Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma. Zijn CV staat op LinkedIn en zijn publicaties op www.tiesrijcken.nl.

Ties Rijcken

Guest researcher

Secondary Company: Flows, DeltaLinks