Prof.ir. A.Q.C. van der Horst

Aad van der Horst studeerde in 1975 af als civiel ingenieur bij de TU Delft. Na zijn afstuderen heeft hij, vanuit de aannemerscombinatie, enige jaren binnen het bouwteam van de Oosterschelde kering gewerkt. Vervolgens heeft hij vanuit het interne ingenieursbureau van internationale aannemers een veelheid aan nationale en internationale projecten ontworpen en begeleid. Essentieel voor zijn functioneren was integrale benadering van het bouwproces: de wederzijdse beïnvloeding van ontwerp en uitvoering. Vooral het integreren van uitvoeringservaring in het ontwerp heeft zijn aandacht. Sedert enige jaren is daar de focus op Life Cycle Management bijgekomen als logische reactie op de trend in de bouwindustrie. Thans is hij directeur van BAM Infraconsult, het ingenieursbureau van BAM Infra, en sedert 2005 benoemd als deeltijdhoogleraar op het vakgebied Uitvoering van Civieltechnische Constructies. Hij is lid van nationale en internationale commissies waaronder FIB commisssie 10 ‘Construction ’, FIB commissie 5 ‘ Design for Servicelife’, IABSE commissie 3 ‘ Concrete’ en de commissie EAU “Waterfront Structures’.

Onderwijs

Van der Horst is verantwoordelijk voor het mastercollege CT4170 en begeleid afstudeerders.

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op duurzaamheid vanuit uitvoeringstechnische optiek, Life Cycle Management en optimalisatie van het uitvoeringsproces. Van der Horst begeleid 2 promovendi.

Nevenwerkzaamheden

Geen opgave

Publicaties

Horst, AQC van der (2008).
Bouwen, het ambacht voorbij; trends en de uitwerking ervan op onderwijs en onderzoek. inauguratie (2008, February 8). Delft: Technische Universiteit Delft. (TUD)

Horst, AQC van der (2008).
Concrete structure management: guide to good ownership and good practice (fib bulletin, 44). Lausanne, Switzerland: International federation for structural concrete (fib). (TUD)

Horst, AQC van der (2008).
Life cycle management of infrastructures: integration of disciplines as key success-factor. In JC Walraven & D Stoelhorst (Eds.), Proceedings of the international fib symposium 2008: Tailor made concrete structures: new solutions for our society (pp. 71-74). London UK: Taylor & Francis Group. (TUD)

Horst, AQC van der (2007).
Life cycle management of infrastructures: towards an integrated approach of design, construction and maintenance. In s.n. (Ed.), Improving infrastructure worldwide (pp. 1-16). Zurich, Switzerland: IABSE. (TUD)

Horst, AQC van der, & Bouwmeester-van den Bos, WJ (2006).
Het nieuwe opdracht nemen. Cement, 22-26. (TUD)

Aad van der Horst

Publications: Pure