Professional Education

in Rail Engineering

Een nieuwe opleiding gegeven door ervaren TU Delft- en praktijkdocenten voor mensen die hun organisatie willen versterken met kennis en kunde uit de railbouwsector.

Technische kennis als basis voor succes in de railbranche
In de railbranche heeft technologie een centrale positie waarbij de realisatie van strategische doelstellingen onlosmakelijk verbonden is met technologische vernieuwingen en het vermogen om deze ook in stand te houden. Integrale technische kennis van railtechnologie is een voorwaarde voor succesvol acteren in de gehele bedrijfskolom van de railbranche.

Het professional education programme in Rail Engineering van de Technische Universiteit Delft is een opleiding waarmee een stevige kennisbasis wordt  ontwikkeld met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van railtechnologie.   Deelnemers krijgen de juiste technische bagage om hun organisatie te versterken in kennis en kunde.

Voor wie is deze opleiding?
·  Professionals werkzaam in de railsector in functies op HBO/WO-niveau.
·  Kenniswerkers en experts die verantwoordelijk zijn voor taken zoals:
   -  Opstellen specificaties en projectdocumenten;
   -  Functioneel aansturen van uitvoerders (Intern/extern);
   -  Analyseren van storingen en problemen;
   -  Adviseren van management en initiëren van verbeteracties.

Meerwaarde voor bedrijf en medewerker
Voor bedrijven in de railsector is deelname aan de studie een kosteneffectieve manier om kwaliteit van medewerkers te verhogen en foutkosten als gevolg van een gebrek aan kennis te reduceren. Taakonzekerheid door een gebrek aan inhoudelijke kennis is een factor die van invloed is op onjuiste besluitvorming en onvolledige beoordeling van voorstellen en offertes. Door medewerkers gelegenheid te geven de studie te volgen ontstaat er een constante stroom van kennis en best practices voor de onderneming. Het bedrijf profiteert rechtstreeks van nieuwe perspectieven van wetenschappers en experts uit de praktijk. 

Meer informatie?
Brochure Professional Education in Rail Engineering (pdf)

Aanmeldformulier (pdf)

Schrijf u nu in: Module 4
De module Rail Asset Management start op 29 september 2017. Klik hier voor aanvullende informatie of meldt u direct aan.

Prof. Dollevoet

Realisatie van innovaties en verbeteringen van ons spoor- en tramnet vergen vakmanschap en kennis.'

Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet
Programmadirecteur
Railbouwkunde TU Delft