Module 4

Rail Asset Management

Realiseren van verbeteringen op basis van zinvolle data
De railsector in Nederland staat voor de uitdaging om aan de groeiende vraag naar mobiliteit van goederen en passagiers over het spoor te kunnen voldoen. Nieuwe technologie voor snel vervoer is in ontwikkeling maar de komende 10 jaar zal een belangrijk van het transport nog altijd via railinfra plaatsvinden.

Trein, tram en metro of combinaties daarvan zullen een cruciale rol spelen in de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk voor de komende 10 jaar. Het werken aan continue verbeteringen van de railassets en het beschikbaar houden van het openbaar vervoer zijn vraagstukken die van infrabeheerders, aannemers en vervoerders een doordachte strategie en uitvoering van asset management vragen. 

In de module Rail Asset Management van worden de verschillende facetten van asset management behandeld volgens ISO 55000 waarbij de nadruk ligt op het toepassen van methoden op praktijksituaties in de railsector en het vertalen van (big)data naar kennis voor het realiseren van verbeteringen van materieel of infrastructuur.  Het verbinden van strategische doelstellingen naar operationele plannen en acties op basis van zinvolle data en informatie. In de module worden de volgende onderwerpen behandeld:

·  Assetmanagement governance en methoden
·  Railinfra en Fleetmanagement
·  Condition monitoring
·  Engineering van verbeteringen bij materieel en railinfra.

De module bestaat uit in totaal zeven collegedagen die op de campus van de TU Delft zullen worden gegeven.

Deelnemersprofiel
Instroomniveau: HBO/WO
Organisaties: Railinfra-beheerders, railvervoerders, lokale tram en metrobedrijven, aannemers en ingenieursbureaus.
Functies: (aankomend) assetmanagers,  teamleiders onderhoud & bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, financiële medewerkers, medewerkers informatiemanagement, ontwerpers, contractmanagers, bestekschrijvers en onderhoudsengineers.

Leeruitkomsten
De deelnemer kan zijn functie binnen het beheer van infra en materieel of de uitvoering van onderhoud verder ontwikkelen door gebruik te maken van de aangereikte kennis, de meest recente inzichten uit de wetenschap, de diverse behandelde methoden en technieken plus de aangereikte instrumenten voor data-analyses. De deelnemer leert uitkomsten van onderzoeken en analyses van informatie in zijn eigen organisatie te vertalen in voorstellen voor het doorvoeren van wijzigingen, implementatie van verbeteringen of het ontwerpen van nieuwe assets.

Meldt u direct aan of neem contact op met onze programma manager voor meer informatie.