Programma

On campus professional education in vijf modules.

Module 1 Basiskennis RailtechniekDeze module is gericht op het begrijpen en toepassen van de basis principes die relevant zijn voor de railtechniek. Railtechnische (deel) systemen en hun werkingsprincipes worden verklaard vanuit de werktuigbouwkunde en de civiele techniek en geanalyseerd op basis van statica, dynamica en materiaalkunde. Tractievoorzieningen worden toegelicht en ook krijgt de deelnemer onderwijs in beveiligingen van railinfrastructuur. De module wordt afgesloten met een examen waarin de deelnemer een aantal vraagstukken moet uitwerken.

Module 2 Railinfrastructuur
Deze module brengt een verdiepingsslag in de fysica van de interactie tussen rollend materiaal, railinfrastructuur en (gebouwde) omgeving. Er wordt gewerkt aan inzicht, model- en analyse technieken. Daarnaast komen tractievoorzieningen in de infrastructuur aan bod. Actuele kennis op gebied van beveiligingssystemen vormt het sluitstuk van deze module.

Module 3 Railvoertuigtechniek
In de module railvoertuigtechniek wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van aandrijven en remmen en het dynamisch gedrag draaistellen en railvoertuigen. Voertuigconcepten en uitvoeringen van treinen, metro's en trams worden behandeld. Verder wordt aandacht besteed aan onderhoud- en beheerconcepten van railvoertuigen voor trein-, metro- en tramdiensten.

Module 4 Rail Asset Management
Deze module behandelt de aspecten van asset management in de railbranche. Onderwerpen in de module zijn businessmodellen en asset management methodieken in het spoor waaronder Failure Mode and Effects Analysis en life cycle costing , beheer van infraen materieel, condition monitoring  met big data  en het realiseren van verbeteringen in rail en materieel op basis van data analyses.

Module 5 Adviesopdracht
In deze module wordt de theorie ingezet in de praktijk. De deelnemer krijgt de opdracht om in het eigen bedrijf (of extern) vaktechnisch onderzoek te doen naar een railtechnisch probleem of vraagstuk waarbij een thesis van kleine omvang moet worden opgesteld met daarin beschrijving, analyse, nadere uitwerking van de situatie, conclusie en aanbevelingen voor de organisatie. Onderzoek en thesis worden door de deelnemer aan een commissie van TU-docenten en een vertegenwoordiger van het bedrijf gepresenteerd. De deelnemer wordt beoordeeld op zowel de thesis als de presentatie.

Schrijf u nu in: Module 4
De module Rail Asset Management start op 29 september 2017. Klik hier voor aanvullende informatie of meldt u direct aan.