BSc Eindwerk

BSc Eindwerk (CT3000-09)
In het Bachelor-programma van de opleiding Civiele Techniek is een bachelor-eindwerk opgenomen (10 ECTS). Met dit eindwerk sluit de student de bachelorfase af. Het gekozen eindwerk kan daarbij een eerste stap zijn in de richting van het toekomstige werkveld waarin de student later als civiel ingenieur werkzaam wil zijn. Als zodanig is de student vrij om te kiezen uit aangeboden onderwerpen binnen het vakgebied van de Civiele Techniek. De BSc-eindwerken worden door acht mastervarianten van de opleiding aangeboden. Iedere mastervariant heeft een eigen coordinator BSc-eindwerk.

In principe kan de student in ieder kwartaal starten met het BSc-eindwerk. Alle mastervarianten bieden ieder kwartaal onderwerpen aan.

Onderwerpen voor BSc eindwerk
Voor studenten die willen weten welke projecten beschikbaar zijn, wordt verwezen naar afstudeeropdrachten.citg.tudelft.nl