Floris de Bruin (2002/2003)

Op 26 juni 2003 is voor de eerste keer de afstudeerprijs BSc-Watermanagement voor het beste BSc-eindwerk uitgereikt. De gelukkige was Floris de Bruin, student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Floris kreeg zijn prijs voor zijn eindwerk met als onderwerp de invloed van de klimaatverandering op de kwaliteit van het water van de Rijn. Door middel van modelberekeningen heeft Floris bepaald wat bij de verwachte klimaatverandering de zoutgehaltes en het gehalte aan lood in de Rijn zullen zijn in het jaar 2050. Floris heeft deze studie verricht bij en ten behoeve van het RIWA. De voornaamste conclusie van Floris is dat we ons wat betreft het zoutgehalte geen zorgen hoeven te maken. In 2050 en later zal de kans op ontoelaatbaar hoge zoutconcentraties bij lage afvoer gering zijn. Lood baart meer zorgen.

Floris de Bruin (r) ontvangt de bij de afstudeerprijs horende oorkonde uit handen van de voorzitter van de afdeling Watermanagement, prof. ir. J.C. van Dijk.