Harmen van der Laan (2006/2007)

Op 8 juni 2007 is voor de vijfde maal de afstudeerprijs voor het beste BSc-eindwerk op het gebied van Watermanagement uitgereikt. Met ingang van deze vierde keer heet de prijs voortaan de “Cees Boeterprijs”.

Voor in het collegejaar 2006/2007 waren de genomineerden:

·        Ruben Rothuizen, die aan de hand van regenanalyses heeft bepaald wat het beste zaaimoment is voor maïs in Monze in Zambia. Met de verdiensten uit de verkoop van de oogst wordt een school bekostigd;

·        Suze Ann Bakker, die schelpenfilters voor het opharden van drinkwater in Suriname heeft onderzocht. Vooral problemen bij het terugspoelen maken schelpenfilters minder geschikt;

·        Harmen van der Laan, die onderzoek heeft gedaan naar het verstoppingsmechanisme in de met zilver geïmpregneerde keramische potfilters voor de behandeling van drink­water in ontwikkelingslanden; en

·        Stijn de Jong, die een schaalmodel heeft ontwikkeld om de theorie van Ed Veling over de opbolling van grondwater na drai­nage onder woonhuizen te onderzoeken.

De jury heeft besloten om de "Cees Boeterprijs 2007" toe te kennen aan Harmen van der Laan. Harmen heeft het verstoppingsmechanisme in met zilver geïmpreg­neerde keramische potfilters voor de behandeling van drinkwater in ontwikke­lings­landen onderzocht. Naast het door middel van experimenten toetsen van de hypotheses betreffende het verstoppingsmechanisme, heeft hij ook gezocht naar simpele methodes om de filters te regenereren. Zijn onderzoek heeft helaas niet geleid tot een pasklare oplossing. Harmen heeft zijn bevindingen in het Engels vastgelegd, zodat deze gedeeld worden met de producenten van de potfilters wereldwijd.

Met name Harmen's gestructureerde en zelfstan­dige aanpak en het wetenschappelijke niveau van zijn rapportage, hebben de jury doen besluiten Harmen de "Cees Boeterprijs 2007" toe te kennen.

Cees Boeter overhandigt de bij de prijs horende cheque aan toonder aan Harmen van der Laan