Joanne van de Spek (2005/2006)

Op 16 juni 2006 is voor de vierde maal de afstudeerprijs voor het beste BSc-eindwerk op het gebied van Watermanagement uitgereikt. Met ingang van deze vierde keer heet de prijs voortaan de “Cees Boeterprijs”.
De drie genomineerden voor het collegejaar 2005-2006 waren:

  • Ruud van der Ent. Hij heeft geprobeerd regionale veranderingen in het neerslagpatroon in Nederland te ontdekken. Ruud is tot de conclusie gekomen dat die er niet zijn.
  • Joanne van der Spek. Zij heeft gereconstueerd hoe 1000 jaar geleden irrigatiesystemen aan de Peruaanse noordkust moeten hebben gefunctioneerd.
  • Maarten van Dieren. Hij heeft de gemeente Heerhugowaard duidelijk gemaakt hoe met de grondbalans in hun nieuwe woonwijk om te gaan.

De jury heeft besloten om dit jaar de “Cees Boeterprijs” toe te kennen aan Joanne van der Spek. Joanne is er in geslaagd om helder uiteen te zetten dat en hoe de beschikbaarheid van water, en vooral de variatie hierin gedurende het jaar en over de jaren, bepalend was voor de werking en het gebruik van het irrigatiesysteem van de Pampa de Chaparri aan de Peruaanse noordkust.

Joanne is de “Cees Boeterprijs” met name toegekend vanwege haar zeer gestructureerde en selfstandige aanpak. Verder heeft ze haar resultaten op een andere manier dan gebruikelijk opgeschreven, namelijk in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Cees Boeter overhandigt de bij de prijs horende oorkonde aan Joanne van der Spek