Martijn Sparnaaij (2011/2012)

Op 21 juni 2012 is voor de tiende keer de Cees BoeterPrijs uitgereikt, de jaarlijkse prijs voor het beste BSc-eindwerk van de afdeling Watermanagement.

Voor het collegejaar 2011/2012 zijn de genomineerden:

  • Liselot Arkesteijn
  • Arjan de Kloe
  • Martijn Sparnaaij

Liselot Arkesteijn
Liselot heeft zich tijdens haar BSc-eindwerk verdiept in complexiteit van hydrologische modellen. De uitdaging bij modellering van hydrologische (en andere) processen is een model te vinden dat zo min mogelijk complex is terwijl het de processen toch voldoende nauwkeurig reproduceert. In haar onderzoek heeft Liselot met behulp van een algoritme model complexiteiten berekend en vergeleken en constateert daarbij onder meer dat een model met een groter aantal parameters niet automatisch resulteert in een grotere model complexiteit. Model complexiteit is een abstract en ingewikkeld onderwerp dat Liselot moedig heeft aangepakt. De begeleiding, rapportage en presentatie in het engels maakten het er niet eenvoudiger op en desondanks heeft ze zich wonderwel door dit complexe onderwerp heen geslagen.

Arjan de Kloe
Arjan heeft onderzoek gedaan naar Verdamping door middel van meting van wind en temperatuur. Dit betekent dat hij bij de bepaling van verdamping geen gegevens over  straling gebruikt, wat in de bestaande methoden wel gebruikelijk is. De hypothese bestond dat het zonder straling zou moeten kunnen, maar dit was nog niet aangetoond. Dit onderzoek is sterk georiënteerd op veldmetingen en Arjan heeft laten zien daar zeer goed mee te kunnen omgaan. Hij laat niets aan het toeval over, bereidt metingen goed voor, houdt nauwkeurig bij wat er allemaal voorvalt tijdens de metingen en is bovendien superhandig. In eerste instantie leek het allemaal niet te werken met simpele sensoren. Echter met gebruik van DTS en glasvezelkabel wel. In een weekend heeft hij zich Matlab eigen gemaakt en zelfstandig alles uitgewerkt met het verbluffende resultaat. Een academicus met praktische inslag, dat zien we graag.

Martijn Sparnaaij
Het onderwerp van Martijn’s onderzoek is Schoon drinkwater na een natuurramp,  desinfectie met chloor. Na natuurrampen is het van groot belang dat er voldoende schoon drinkwater is om te voorkomen dat er epidemieën uitbreken. Hiervoor bestaan verschillende zuiveringsinstallaties die in een container vervoerd en meteen operationeel gemaakt kunnen worden. Martijn heeft in zijn BSc-eindwerk  gekeken naar een mobiele waterzuiveringsinstallatie in Indonesië, waarmee direct drinkwater moet kunnen worden geproduceerd uit vervuild oppervlaktewater. Hij heeft zich voor dit onderzoek de processen voor chloordesinfectie moeten eigen maken. Daarmee heeft hij zelfstandig uit de wetenschappelijke literatuur een analyse gemaakt om de meest praktische aanpak te vinden voor het maken van een simulatiemodel. Hiervoor was niet alleen kennis van de Civiele Gezondheidstechniek noodzakelijk, maar ook een terdege chemisch inzicht. Martijn heeft de verkregen kennis zeer professioneel  omgezet in een mathematisch simulatiemodel dat zodanig is opgezet dat het relatief makkelijk (via Internet) gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen bedrijfsvoerders in Indonesië dit gebruiken om de chloordosering op de juiste hoogte in te stellen. In het kader van een samenwerking tussen TU Delft en Technische Universiteit van Bandung zal het model worden overgedragen aan Indonesië en zal het daadwerkelijk gebruikt worden voor verdere ontwikkeling en bedrijfsvoering van hun  mobiele waterzuiveringsinstallatie.

Winnaar

De jury heeft dit jaar met veel plezier de rapporten van deze drie zeer verschillende bachelor-eindwerken gelezen en was onder de indruk van de geleverde kwaliteit. Zoals bij veel ingenieursprojecten is de combinatie van gedegen onderzoek en vertaling daarvan naar ontwerp en experiment een belangrijk criterium voor de kwaliteit van het resultaat. Daarnaast zijn de kwaliteit van rapportage en presentatie belangrijke criteria bij de beoordeling.

Op grond hiervan heeft de jury besloten de Cees BoeterPrijs toe te kennen aan Martijn Sparnaaij voor zijn simulatiemodel van chloordesinfectie voor mobiele waterzuiveringsinstallaties