Maurits Voogt (2003/2004)

Op 8 juni 2004 is voor de tweede maal de afstudeerprijs BSc-Watermanagement voor het beste BSc-eindwerk uitgereikt. De gelukkige was Maurits Voogt, student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft.

Maurits heeft zich toegelegd op de toepasbaarheid van de eenheidsafvoergolf methode voor een gedeelte van het stroomgebied de Attert in Luxemburg. Dit staat in verband met het optreden van hoogwaters die in dit, maar ook andere stroomgebieden in Luxemburg recentelijk tot grote problemen hebben geleid. Op basis van complexe waarnemingen van afvoeren, neerslag en weersomstandigheden is de afvoergolf van de theoretische en qua intensiteit gestandaardiseerde eenheidsafvoergolf bepaald. Hiermee kunnen voorspellingen van een afvoergolf worden gedaan.
Onder de condities die worden geidentificeerd worden bevredigende resultaten bereikt.

Het werk is bekroond met de prijs met name vanwege de systematische aanpak nodig om te komen tot dit resultaat.

Maurits Voogt ontvangt de bij de afstudeerprijs horende oorkonde uit handen van de voorzitter van de afdeling Watermanagement, prof. ir. J.C. van Dijk.