Remko Nijzink en Marleen Heidekamp (2009/2010)

Op 17 juni 2010 is voor de achtste keer de Cees BoeterPrijs, de jaarlijkse prijs voor het beste BSc-eindwerk, uitgereikt.

Voor het collegejaar 2009/2010 zijn de genomineerden:

  • Remko Nijzink
  • Gert Mulder
  • Joeri Legierse
  • Marleen Heidekamp

Remko Nijzink
Remko heeft onderzoek gedaan naar het ontstaan van wolken, niet onbelangrijk in de hydrologie. Wolken lijken normaal, maar zijn een boeiend fenomeen. De opdracht was om het natuurkundig proces na te bootsen in een demonstratiemodel en aan de hand van metingen de theorie te toetsen. Aanvankelijk waren het alleen de figuurlijke donkere wolken die zich samenpakte boven het model. Maar Remko wist door te zetten en heeft vele avonden in de thermodynamica boeken doorgebracht en overwon.

Remko heeft een mooi stuk werk afgeleverd dat niet zomaar in de kast zal verdwijnen. Het ontwikkelde model zal in het college Hydrologie aan komende generaties studenten worden getoond, zodat zij termen als dampspanning en psychrometrische constante begrijpen en nooit meer zullen vergeten.

Gert Mulder
In zijn onderzoek heeft Gert zich verdiept in de oude Mayacultuur, om precies te zijn in het watersysteem van de oude Mayastad Kinal op het schiereiland Yucatan in het zuiden van Mexico. Rond de cultuur van de Maya’s  hebben altijd al allerlei raadsels bestaan. Veel lijkt er de laatste jaren op te wijzen dat een groot gedeelte van de cultuur van de Maya`s is gebaseerd op water, watersystemen en watermanagement. Vooral omdat er gedurende vier tot vijf maanden in het jaar weinig regen valt en er door de zeer poreuze kalkstenen bodem geen winbaar grondwater aanwezig is.

Gert heeft het watersysteem van de stad Kinal gemodelleerd en heeft daarbij een lastig modelvraagstuk opgelost met alle vragen rond betrouwbaarheid, gebrek aan gegevens en schematisatie daaromheen. De betekenis en uitkomsten van zijn model zijn door Gert goed begrepen en duidelijk opgeschreven. Hij heeft goed begrepen waar onzekerheden zitten, maar is tegelijkertijd niet verdronken in de zee van pessimisme die het omgaan met onzekerheden soms met zich meebrengt.

Joeri Legierse
Joeri heeft een voorontwerp gemaakt voor de spoelwaterbehandeling van het drinkwaterpompstation in Lelydorp in Suriname. In de productielocatie Lelydorp wordt uit grondwater drinkwater geproduceerd. Het daarbij vrijkomende spoelwater wordt momenteel geloosd op het riool. Dit levert echter grote problemen op voor de omliggende landerijen. De boeren klagen ondermeer over grote hoeveelheden ijzer in de bodem. Daarnaast bedraagt de hoeveelheid spoelwater zo’n 5% van de totale waterproductie, wat gezien de beperkingen aan de grondwateronttrekking een grote verspilling is.

Voor zijn ontwerp heeft Joeri een gedegen inventarisatie van beschikbare systemen gemaakt. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden voor de opwerking van het spoelwater tot drinkwater. Het voorontwerp van Joeir, inclusief kostenberekening, is voldoende om de volgende stap naar een definitief ontwerp te zetten.

Marleen Heidekamp
In het BSc-eindwerk van Marleen "Removal of pharmaceuticals by dune infiltration at Dunea" zit nogal wat chemie. En niet zomaar chemie, maar ingewikkelde organische chemie.  In haar onderzoek heeft Marleen gekeken naar de verwijdering van medicijnen en medicijnresten door middel van adsorptie aan duinzand na infiltratie van voorgezuiverd water in de drinkwaterduinen van Dunea. Adsorptie blijkt één van de belangrijkste verwijderingsmechanismen. De verschillende chemische eigenschappen van de onderzochte stoffen dragen in verschillende mate bij aan de verwijdering door adsorptie. Het vergaren van meer kennis van de voor adsorptie dominante factoren is volgens Marleen van belang. Daarnaast is onderzoek naar de variatie in adsorptie-eigenschappen van het duinzand van locatie tot locatie gewenst.

Marleen was tijdens haar onderzoek de wetenschappelijk manager van je eigen werk. Ze heeft met enthousiasme en met grote zelfstandigheid haar onderzoek  verricht en ze doet goede aanbevelingen voor de toekomst.

Winnaars

Voor de jury was het dit jaar niet eenvoudig om een winnaar van de Cees BoeterPrijs aan te wijzen. Het werk van alle vier de genomineerden was van een uitstekend niveau. Net als van veel ingenieurswerk horen onderzoek en ontwerp deel uit te maken van een Bacheloreindwerk. Echter, met deze criteria kon de jury nog niet tot een keuze komen. Uiteindelijk heeft de jury besloten de Cees BoeterPrijs aan twee studenten toe te kennen en dat zijn Marleen Heidekamp en Remko Nijzink. Zij moeten de prijs wel delen.