Wouter Karreman (2004/2005)

Op 1 november 2005 is voor de derde maal de afstudeerprijs BSc-Watermanagement voor het beste BSc-eindwerk uitgereikt. De gelukkige was Wouter Karreman, student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft.

Wouter heeft een parameteranalyse uitgevoerd van een model dat het transport van verontreinigingen in grondwater weergeeft. Met een door hemzelf geschreven programma in Matlab bleek het mogelijk om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van laboratorium en velddata snel te onderzoeken. Zo kan in de praktijk snel ingeschat worden of de onzekerheid van gegevens acceptabel of te groot is.

Het werk is bekroond met de prijs met name vanwege de systematische aanpak en de praktische bruikbaarheid van de resultaten.

Wouter Karreman ontvangt naast de bij de afstudeerprijs horende oorkonde ook een exemplaar van het boek “Drinkwater-principes en praktijk” uit handen van de voorzitter van de afdeling Watermanagement, prof.ir. J.C. van Dijk.