News & Agenda

News

22 mei 2018

'We moeten meer uit ons afvalwater halen' - Intreerede Merle de Kreuk

Met behulp van technieken als MRI krijgen we meer inzicht in de processen die plaatsvinden in de biomassa tijdens afvalwaterzuivering met micro-organismen. Deze kennis zetten we in om meer energie en grondstoffen – en nieuwe vervuilingen – uit ons eigen afvalwater halen. Nieuwe kennis is echter ook nodig om problemen in snelgroeiende wereldsteden aan te pakken, waar afvalwaterzuivering vaak nog in de kinderschoenen staat. We kunnen en moeten dus nog veel meer uit ons afvalwater halen. Dat stelt Professor Merle de Kreuk, die op woensdag 23 mei haar intreerede houdt aan de TU Delft.

02 mei 2018

Jan Peter van der Hoek in Mijn Zakengids: Op weg naar een duurzame drinkwatersector

Drinkbaar water uit gortdroge woestijnlucht halen met minder dan 10 procent luchtvochtigheid. Het lukte onderzoekers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology. Knap, want de meeste luchtcondensors werken bij minstens 50 procent luchtvochtigheid, ongeveer een vochtige herfstochtend. Mogelijk leidt de nieuwe techniek tot betere winning van irrigatie- en drinkwater in gebieden waar in de verste verte geen rivier of plas te bekennen is.

26 april 2018

Supercomputing gebruikt voor modellering van neerslag in Afrika

Professor Nick van de Giesen heeft een IBM Technology & Data-beurs ontvangen in de vorm van gratis gebruik van supercomputing en weergegevens. Het project van prof. Van de Giesen en Camille le Coz (beiden verbonden aan de afdeling Water Management) richt zich op weergegevens over Afrika en het simuleren van de neerslag in dat werelddeel, met als doel boeren weerbaarder te maken.

26 april 2018

Veilig drinkwater voor iedereen met slimme, nieuwe drinkwater technologieën

Toegang tot veilig drinkwater is een wereldwijde uitdaging, met name in ontwikkelingslanden. Dit urgente probleem vraagt om nieuwe, slimme oplossingen voor de verwijdering van een breed scala aan drinkwaterverontreinigingen, zoals arsenicum, fluoride, pathogenen en antibioticaresistente genen.

18 april 2018

Jules van Lier in Mijn Zakengids: Aanpak bodemdaling vergt nationale visie

Het westelijke en noordelijke deel van Nederland zinkt. Zowel natuurlijke als door mensen veroorzaakte processen leiden tot een daling van de bodem, met overstromingen en schade aan ondergrondse leidingen en funderingen van woningen als gevolg. Terwijl er volop aandacht is voor klimaatverandering en de risico’s die dat meebrengt voor nu en voor later, zakt op bepaalde plekken de grond in hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Om onomkeerbare schade en een onbetaalbare onderhoudsrekening te voorkomen, moeten verschillende partijen samenwerken aan een duurzaam plan van aanpak.