Bas des Tombe (2012/2013)

Op 18 juni 2013 is voor de elfde keer de Cees BoeterPrijs uitgereikt, de jaarlijkse prijs voor het beste BSc-eindwerk van de afdeling Watermanagement.

Voor het collegejaar 2012/2013 zijn de genomineerden:

  • Irene Caltran
  • Abel Heinsbroek
  • Bas des Tombe

Irene Caltran

Irene heeft zich tijdens haar BSc-eindwerk verdiept in arseenverwijdering via kleinschalige zuiveringstechnieken die kunnen worden toegepast bij huishoudens in Bangladesh. Ze heeft de eigenschappen van verschillende materialen gemeten om de adsorptiecapaciteit te kunnen bepalen. Daarna heeft ze de materialen toegepast voor arseenverwijdering in batch-experimenten en in kinetische experimenten voor 2 verschillende soorten water. Irene heeft een grote hoeveelheid experimentele gegevens verzameld en deze op een overzichtelijke wijze geanalyseerd en gepresenteerd. In haar rapport geeft ze er blijk van ook kritisch op de gevonden experimentele resultaten te kunnen reflecteren. De jury was dan ook erg onder de indruk van de omvang van het experimentele werk en de kwaliteit van de rapportage.

Abel Heinsbroek

Abel heeft zijn bachelor-eindwerk uitgevoerd in Mozambique, waar hij voor de uitdaging stond de drinkwaterzuivering in het plaatsje Vilankulos te verbeterenmet ter plaatse beschikbare middelen. De bestaande waterzuivering functioneerde niet meer door gebrek aan onderhoud en lokale operationele kennis. Abel heeft ervoor gekozen een nieuwe drinkwaterzuivering te ontwerpen op basis van een zeer robuuste zuiveringstechniek. Hij heeft ter plaatse een proefinstallatie gebouwd en getest. Dit vraagt het nodige improvisatietalent, zeker gezien de lokale omstandigheden. Deze combinatie van intelligente creativiteit en praktische inslag heeft de jury erg gewaardeerd.

Bas des Tombe

Bas is voor zijn bachelor-eindwerk naar Vietnam afgereisd om daar verziltingsproblemen te onderzoeken van onttrekkingsputten voor irrigatiewater. In zijn BSc-eindwerk heeft hij onderzocht of de komst van een garnalenkwekerij in het duingebied langs de kust van Vietnam de oorzaak kan zijn van verzilting van het grondwater ter plaatse van de onttrekkingsput. Bas heeft in het veld data proberen te verzamelen over de lokale situatie. Hij kon weinig concrete data te pakken krijgen, maar hij heeft zich op basis van de beperkte data wel een beeld gevormd waarop hij zijn aannamen heeft gebaseerd. Met de data en de aannamen heeft hij de situatie in een numeriek model geschematiseerd en zijn analyse uitgevoerd. Dit getuigt van creativiteit, inzicht en doorzettingsvermogen. Bas heeft bovendien al zijn informatie op het internet beschikbaar gesteld, zodat aanvullende data tijdens een vervolgstudie eenvoudig kan worden ingevuld. De resultaten van het onderzoek van Bas zullen door het bedrijf ter plaatse worden gebruikt voor vervolgstudie.

Winnaar

De jury was ook dit jaar onder de indruk van de hoeveelheid werk die de bachelorstudenten binnen een periode van krap 2 maanden weten te verzetten en hoeveel nieuwe kennis ze zich weten eigen te maken. De inzet en ondernemingszin van studenten die ervoor kiezen hun eindwerk in een ver buitenland te doen heeft de jury zeer gewaardeerd. Uiteindelijk heeft de combinatie van veldwerk en gedegen theoretische uitwerking de doorslag gegeven.

Op grond hiervan heeft de jury besloten de Cees BoeterPrijs 2013 toe te kennen aan Bas des Tombe voor zijn onderzoek naar verziltingsproblematiek in Vietnam.

/* */