Ondersteuning door Familie Vereniging "Van Kuffeler"

Leerstoel Waterbeheer

In 2004 werd de leerstoel Waterbeheer opgericht. Deze Delftse leerstoel, welke wordt bekleed door Prof.dr.ir Van de Giesen, wordt gedurende vijf jaar belangeloos financieel ondersteund door de familievereniging Van Kuffeler.

V.J.P. de Blocq van Kuffeler

Met dit initiatief wordt de bijzondere band van de familie met de TU Delft, en in het bijzonder met Civiele Techniek, verder versterkt. In 1900 studeerde Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler af in de Civiele Techniek in Delft. Tijdens zijn carrière heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de Zuiderzeewerken. Vervolgens werd hij benoemd tot de Directeur-generaal der Zuiderzeewerken. Het gemaal van Flevoland is naar hem vernoemd.

Gemaal de Blocq van Kuffeler, Flevoland.

Voor zijn bijzondere verdiensten is V.J.P. de Blocq van Kuffelerin 1949 onderscheiden met een eredoctoraat, uitgereikt op voordracht van Civiele Techniek. Voor zijn boek over de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, klik hier.

Ook zijn zoon Victor George de Blocq van Kuffeler, en zijn kleindochter, Floor Pennink-de Blocq van Kuffeler,studeerden af in de Civiele Techniek in Delft.

Door middel van deze gulle gift wil de familievereniging, naast onderzoek, ook het belang van kennisoverdracht extra benadrukken. Volgens het huidige bestuurslid van de familievereniging, Floor Pennink-de Blocq van Kuffeler,is een goede kennisoverdracht essentieel om de volgende generatie te raken. Voor het interview met mevrouw Pennink-de Blocq van Kuffeler in Contact nr. 2-2005, klik hier.