Legal and policy analysis

Bij het waterbeheer zijn veel stakeholders betrokken: waterbeheerders, verschillende overheden, internationale donoren, watergebruikers en hun belangengroeperingen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het waterbeheer, moet je weten hoe dit in de praktijk werkt. Belangrijke vragen hierbij, zijn: Hoe wordt bepaald wat er gebeurt? Wie zijn daarbij betrokken?, Wat beweegt hen? en: Wat voor informatie hebben zij nodig?

Waterbeheer heeft ook een belangrijke juridische kant. Hoe sterk een dijk moet zijn, wat te doen tijdens een droogte en hoe de infrastructuur te onderhouden, zijn vragen die je niet kan beantwoorden zonder naar de geldende wet- en regelgeving te kijken. Wet- en regelgeving geeft ook juridische bevoegdheden aan verschillende stakeholders en kan daarmee hun invloed vergroten. En nieuwe wet- en regelgeving heeft soms een grote invloed op de onderzoeksagenda. Voorbeelden hiervan zijn de Richtlijn overstromingsrisico's (2007/60/EG) en vooral de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC).

“Recht is de voorspelling wat de rechter zal doen” (O.W. Holmes, The Path of the Law, 10 Harvard L. Rev. (1897), p. 457)
 

Een belangrijk thema in het onderzoek van de leerstoel is de rol van technische expertise in het waterbeheer. In veel gevallen kan die rol vergroot worden door meer samen te werken met andere stakeholders. Wij doen onderzoek naar deze vorm van samenwerking, maar wij proberen het ook in de praktijk te brengen.

Wij doen ook onderzoek naar de implicaties van waterrecht voor de praktijk van het waterbeheer. Wij hebben verschillende kleinere en grotere adviesprojecten gedaan en geven ook het vak waterrecht. Verder doen we onderzoek naar de organisatorische structuur voor het waterbeheer en naar publieke participatie.

Het dictaat waterrecht geeft een up-to-date overzicht van het Nederlandse waterrecht en kan gratis gedownload worden.

Voor meer informatie: Erik Mostert.


Relevante projecten

Dictaat

Waterrecht en -organisatie