AGRIMAR, NWO Topsector Water

De TU Delft en Acacia Water gaan samen aan promotieonderzoek werken binnen de Topsector Water call van NWO. Met een “Excellent”  eindoordeel van NWO op zak gaan twee promovendi in het voorjaar van 2017 van start. De vragen die zij gaan beantwoorden zijn afkomstig uit het Spaarwater project van Acacia Water. Het onderzoek “Agriculture & Managed Aquifer Recharge (AGRIMAR): drainage water recycling for irrigation and surface water quality protection” is dan ook een zeer waardevolle aanvulling op het Spaarwater project. “De toekenning van het AGRIMAR onderzoek is een prachtige toevoeging aan het Spaarwater project. We zien de toekenning als een teken dat Spaarwater niet alleen in de praktijk wordt gewaardeerd, maar ook wetenschappelijk.” Aldus Jouke Velstra, projectleider Spaarwater bij Acacia Water.

Nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en plant pathogenen
De twee promovendi onder leiding van Dr. Boris van Breukelen (TU Delft) richten zich op de zuivering van drainagewater door gebruik van ‘Spaarwater’ ondergrondse opslag systemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verwijdering van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en plant pathogenen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het optimaliseren van ondergrondse opslag systemen en om de systemen in te passen in de huidige wetgeving.

Boris van Breukelen legt uit: ”De Spaarwater toepassing van ondergrondse opslag is wereldwijd uniek en biedt enorme kansen voor het hergebruik van zoet drainage water inclusief de nuttige stoffen die daarin zitten door het zuiveren van eventueel aanwezige ziektekiemen. Een bijkomend voordeel is een lagere belasting van het oppervlakte water met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Het AGRIMAR project gaat nu voor het eerst wetenschappelijke kennis op dit gebied ontwikkelen.”

Optimale waterkwaliteit
Verbeteringen in de waterkwaliteit zorgen voor een betere oogst en een bredere markt voor de ondergrondse opslag systemen. Daarnaast kan de afbraak van pathogenen leiden tot een doorbraak in het Nederlandse irrigatieregelgeving. In verschillende Nederlandse regio’s is irrigatie met oppervlaktewater verboden of ongewenst. Bacteriën die zich in dit water bevinden zoals Bruinrot en Erwinia leiden tot gewasziektes en zorgen voor oogstverlies. AGRIMAR onderzoekt de mogelijkheden om met ondergrondse opslagsystemen de best mogelijke waterkwaliteit te verzorgen.

Het onderzoeksproject wordt (mede)-gefinancierd door NWO (Topsector Water), Acacia Water, Broere Beregening en Delphy. De uitvoering is in handen van TUDelft (Boris van Breukelen, Gertjan Medema) in nauwe samenwerking met Acacia Water, Universiteit Utrecht (Jack Schijven), DLO (Jan van der Wolf) en het CNRS instituut uit Frankrijk. Het project wordt ondersteund door NVWA, STOWA, HHNK, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, KAVB, LTO-Noord, NAO, en NAV.

Kijk voor meer informatie over de toekenning op: www.nwo.nl, meer informatie over Spaarwater is te vinden op: www.spaarwater.com

Project partners
TU Delft, Acacia Water, Universiteit Utrecht, DLO, CNRS instituut Frankrijk
Ondersteund door NVWA, STOWA, HHNK, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, KAVB, LTO-Noord, NAO, en NAV

Funded by
NWO (Topsector Water), Acacia Water, Broere Beregening en Delphy

Project coordinator
Boris van Breukelen

Period
Start 2017