Veldwerk

Er worden verschillende veldwerktochten georganiseerd om studenten bekend te maken met de theorie die tijdens de vakken wordt onderwezen.

Tijdens een veldwerk van 9 dagen doen de studenten ervaring op met de theorie van verschillende hydrologie vakken. Dit veldwerk vindt plaats in verschillende stroomgebieden in de Luxemburgse Ardennen. Tijdens deze week voeren de studenten verschillende metingen uit en analyseren deze. Er worden metingen uitgevoerd voor elementen van de hydrologische cyclus, kenmerken van stroomgebieden en rivieren en voor ecologie. Dit vak, CIE5471: Hydrological and ecological fieldwork in river systems, wordt gegeven in semester 2.2.

Voor het vak CIE5440: Geohydrology 2 begonnen met een veldwerk van een dag naar de duinen. Hier worden de geohydrologische parameters en de grondwaterkwaliteit bepaald.

Contact