Onderwijsinstroom

Instroom algemeen

Op deze pagina vindt u gegevens over de instroom van nieuwe studenten bij de faculteit CiTG. In deze instroomgegevens zijn de studenten geteld die voor het eerst aan de TU Delft gaan studeren. Dat kunnen dus studenten zijn die vanuit het VWO een bacheloropleiding gaan volgen, maar ook buitenlandse studenten die in een masteropleiding instromen. Studenten die kiezen voor een opleiding bij de faculteit CiTG nadat ze (tijdelijk) een andere opleiding aan de TU Delft hebben gedaan (bv Bachelors die doorstromen naar een Master opleiding of interne switchers) zijn niet meegeteld, ze zijn immers niet nieuw aan de TU Delft.

De faculteit biedt de bacheloropleidingen Civiele Techniek (CT) en Applied Earth Sciences (AES) aan. Civiele techniek studenten hebben binnen de  masteropleidingen de keuze uit Civil Engineering (CE), Construction Management and Engineering (CME), Transport, Infrastructure and Logistics (TIL).

De double degree Hydraulic Engineering and Water Resources Management (HEWRM) in samenwerking met National University of Singapore was ook een keuze voor CT studenten, maar is nu een exchange programma geworden. Daarnaast bestaat nog de Erasmus Mundus master Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM), waarvan het penvoerderschap is ondergebracht in Noorwegen. Hierin participeert de faculteit CiTG samen met 4 andere universiteiten. Deze laatste twee internationale programma’s zijn een variant van de opleiding Civil Engineering.

Studenten AES hebben de keuze uit Applied Earth Sciences (AES), waarin ook het European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) en de IDEA-League mastertrack Applied Geophysics (AGP) zijn opgenomen.

Schakelprogramma’s zijn bedoeld voor studenten met een andere vooropleiding (veelal HBO) om de benodigde kennis op te doen voor een te volgen masteropleiding.

* Peilmoment: 1 December van betreffende jaar

De instroom van studenten is vanaf 2004 fors toegenomen. De afgelopen twee jaren laten voor zowel CT als AES een kleine afname van het aantal ingestroomde studenten zien. Voor het aantal ingestroomde studenten aan de TU als geheel geldt dat dit blijft groeien.

Instroom buitenlandse studenten

Onderstaande grafiek geeft de instroom van het aantal buitenlandse studenten weer. Voor zowel de bachelor CT als de master opleidingen is het aantal buitenlandse instromers afgelopen jaar weer gegroeid ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal buitenlandse instromers bij de bachelor AES is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Ook het percentage buitenlandse studenten in de totale instroom groeit, vooral bij AES.

In de top 5 van landen waar de meeste buitenlandse master studenten vandaan kwamen in de afgelopen drie jaar, stonden Griekenland, Duitsland, China en India. In 2016 was de verdeling als volgt:

2016

Studentenpopulatie

In verband met de stijging van de instroom (ook van buitenlandse studenten) vanaf 2004 neemt ook de populatie studenten (bachelor en master) aan de faculteit nog steeds toe. Alleen bij AES zien we een lichte daling.