Onderwijsuitstroom

Afgestudeerden algemeen

Studenten hebben binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) naast de twee bacheloropleidingen Civiele Techniek (CT) en Applied Earth Sciences (AES) de keuze uit vier masterstudies en binnen de masterstudies voor 2 programma’s ook nog uit een aantal varianten. In onderstaande tabel ziet u het totaal aantal afstudeerders in de bachelor- en masteropleidingen zoals deze door de faculteit worden aangeboden.

De afgestudeerden bij de opleiding Offshore Engineering worden meegeteld bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen omdat het penvoerderschap bij deze faculteit ligt; vandaar dat het aantal afgestudeerden in onderstaande tabel op 0 staat. De varianten Geoscience and Remote Sensing en Geo-Engineering komen zowel bij de master Civil Engineering als bij de master Applied Earth Sciences voor. De opleiding Transport, Infrastructure and Logistics (TIL) wordt verzorgd in samenwerking met de faculteiten Techniek, Bestuur & Management en Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen. De opleiding Construction Management and Engineering (CME) wordt verzorgd samen met de faculteiten Bouwkunde en Techniek, Bestuur & Management. Het penvoerderschap van TIL en CME ligt bij CiTG en de studenten worden dus hier meegeteld.

De variant Hydraulic Engineering and Water Resources Management (HEWRM) is een double degree in samenwerking met National University of Singapore. Bij deze variant is vanaf 2015-16 geen instroom van nieuwe studenten meer. Dit nu een exchange programma geworden. Van de Erasmus Mundus master Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) is het penvoerderschap ondergebracht in Noorwegen. Hierin participeert de faculteit CiTG samen met 4 andere universiteiten. Deze laatste twee internationale programma’s zijn een variant van de opleiding Civil Engineering.

Bij de master Applied Earth Sciences (AES) zijn ook twee varianten: het European Mining, Minerals and Environmental Program (EMMEP) en de IDEA-League mastertrack Applied Geophysics (AGP).

*Eén MSc student Civil Engineering had een afwijkend studieprogramma in 2015-16

Onderstaand is de verdeling over de verschillende varianten van de master Civil Engineering grafisch weergegeven. Hieruit blijkt dat de ‘natte’ masters nog volop in trek zijn. Daarnaast is met name het aantal afgestudeerden Structural Engineering hoog.

Aandeel vrouwen

Het percentage vrouwen dat is afgestudeerd in 2016-17 is net boven 30% wat ruim boven het gemiddelde (23%) ligt van de afgelopen 10 jaar.