Werken bij onze faculteit

De faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG) streeft ernaar een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals verstedelijking, klimaatverandering, adaptatie en mitigatie, transitie naar hernieuwbare energiebronnen, verbetering van gezondheid en welzijn en gelijkheid en inclusiviteit. Om er maar een paar te noemen, stuk voor stuk spannende en uitdagende thema's die je een boeiende carrière garanderen.


Onze onderzoekers werken elke dag aan slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, om de wereld te veranderen en impact te maken. Dit zijn onze helden. Ontdek hun verhalen.


This image visualises our research and educational programmes.

Vacatures bij CiTG