Op de campus

We geven zelf het goede voorbeeld en dus integreren we het Climate Action-programma in onze bedrijfsvoering. TU Delft wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Uit onderzoek naar onze CO2-uitstoot blijkt dat naast energiegebruik in de gebouwen ook voedsel, mobiliteit (met name vliegreizen), afvalbeheer, waterbeheer en groen op de campus een rol spelen in de koolstofuitstoot. Op al die terreinen nemen we actie.