Call for Climate ideas

Inleiding
Het TU Delft Climate Institute verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaat, bundelt de onderzoekskracht van TU Delft in interfacultair onderzoek en coördineert deelname aan (inter)-nationale programma's. De TU Delft stelt zich daarbij ten doel het TU Delft Climate Institute internationaal te profileren en positioneren als evidence based and research driven.

Het TU Delft Climate Institute richt zich op:

·      uitbreiden van de internationale samenwerking
·      intensiveren van interfacultaire samenwerking
·      uitnodigen van (internationale) gastwetenschappers
·      uitnodigen van talentvolle junior onderzoekers
·      organiseren van lezingen en workshops voor wetenschappelijke staf en promovendi
·      stimuleren van klimaat-gerichte initiatieven.

Op dit moment ligt de focus op de thema’s Urban Climate, Radiation Balance, Ice & Sea Level Change, Water Cycle en Geo-engineering.

Call for Climate Ideas
Het TU Delft Climate Institute Call for Climate Ideas Program biedt studenten en medewerkers van de TU Delft financiële ondersteuning om ideeën voor klimaat-gerelateerd onderzoek of klimaat-gerelateerde studie-activiteiten te realiseren.

We staan open voor allerlei ideeën, groot en klein, die verband houden met de doelstelling van het TU Delft Climate Institute en waarvan de uitwerking leidt tot een tastbaar resultaat (evenement, videovoordracht, posterpresentatie, prototype, afstudeerwerk, congresbijdrage, etc.).

Hoogte van de sponsoring
De volgende sponsorbijdragen in 4 categorieën geven een indicatie:

 

Bijdrage

Klein

€ 1.250

Gemiddeld

€ 2.500

Groot

€ 5.000

Maatwerk

Op basis van goede onderbouwing zijn afwijkende bedragen mogelijk


Procedure

Verzoeken kunnen worden gedaan via Herman Schoffelen, secretaris TU Delft Climate Insitute, H.C.J.Schoffelen@tudelft.nl vergezeld van een korte en bondige omschrijving (max 1 A4) van het idee en mogelijke uitwerking.

Herman Russchenberg, wetenschappelijk directeur van het TU Delft Climate Institute, beslist over de toekenning van de gevraagde subsidiebijdrage.

De aanvrager ontvangt bij een positief besluit een belangrijke bijdrage in de kosten van de uitwerking.

/* */