Guest Programme

TU Delft Climate Institute wil het data-gebaseerde klimaat-gerelateerde onderzoek van de TU Delft samenbrengen. Op dit moment ligt de focus van het instituut op de thema’s ‘Extreem weer en de stad’,’Aerosolen, straling en wolken’, ‘Observatie en validatie van zeespiegelstijging en massatransport’ en’ Klimaatinformatie en beleid’.

Ken je iemand die de perfecte gastspreker zou kunnen zijn voor een van deze thema’s, ofwel voor een lunchlezing, ofwel voor een bezoek van langere duur? Wij horen het graag, en stellen middelen beschikbaar om dergelijke gastsprekers en gastonderzoekers naar Delft te krijgen.  

Klik hier voor meer informatie en de manier van aanmelden

/* */