Nieuws

202 resultaten

13 april 2023

Launch Climate Safety and Security Centre

Launch Climate Safety and Security Centre

Considering geopolitical tensions and power shifts, there is an increasing need for better understanding climate safety and security

06 april 2023

De kust verandert niet alleen door wind en golven, maar ook door mensen

De kust verandert niet alleen door wind en golven, maar ook door mensen

Onze kust beschermt ons voor het water, het is noodzakelijk om het zand vast te houden en de dynamische processen te begrijpen. Natuurlijke invloeden zoals wind en golven veranderen de kustlijn voortdurend. Een ander belangrijk proces dat de kustlijn beïnvloedt, wordt vaak over het hoofd gezien: menselijk handelen. Om dit te onderzoeken ontvangt Roderik Lindenbergh van de TU Delft een subsidie vanuit het Open Technologieprogramma van het NWO voor het project AdaptCoast.

27 maart 2023

De energietransitie voor de luchtvaart realiseren

De energietransitie voor de luchtvaart realiseren

In zijn intreerede als hoogleraar ‘Sustainable Aircraft Propulsion’ zal Arvind Gangoli Rao het recht van mensen verdedigen om omhoog te klimmen op de transportladder én uitleggen hoe hij het klimaateffect dat dit veroorzaakt wil verminderen: door de energietransitie in de luchtvaart te realiseren. De inaugurele rede van Gangoli Rao vindt op 31 maart om 15.00 uur plaats in Delft. De rede zal ook live en als opname online beschikbaar zijn.

21 maart 2023

Klimaatbestendige kustbescherming met ‘levende dijken’

Klimaatbestendige kustbescherming met ‘levende dijken’

Dijken beschermen Nederland tegen overstromingen. Om Nederland ook in de toekomst veilig te houden, worden in het Hoogwaterbeschermingsprogramma verschillende dijken versterkt. De traditionele manier van dijkversterking bestaat uit een ‘harde’ (asfalt)bekleding, maar dit gaat wel ten koste van de natuurlijke omgeving. Daarom kijkt het project ‘Living Dikes’ naar dijkversterking met gebruik van ‘building-with-nature’ methodieken. Verschillende partijen, waaronder TU Delft, onderzoeken hoe ‘levende dijken’ een belangrijke rol kunnen spelen bij een klimaatbestendige kustbescherming met behoud van natuur en landschap.

15 maart 2023

TU Delft kroont beste klimaat- en energiepublicatie

TU Delft kroont beste klimaat- en energiepublicatie

Een algoritme dat voor een hogere energieopbrengst van windparken zorgt én een onderzoek waaruit blijkt dat niet alleen brandstofverbruik maar ook seizoenseffecten een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van vliegroutes en vlieghoogtes. Dit zijn – in één zin samengevat – de twee grote winnende publicaties van de Beste Climate & Energy Paper Award. De awardceremonie, die woensdag 15 maart plaatsvond op de TU Delft, stond volledig in het teken van grote en kleine innovaties die een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie en het beteugelen van klimaatverandering.