Nieuws

202 resultaten

19 december 2022

Emergent behaviour in the energy transition

Emergent behaviour in the energy transition

A research agenda including a concrete action plan for the following research challenges: behavioural theory and modelling of the energy transition, 2) anticipating emergent behaviour to scale up the energy transition, 3) developing transition narratives, and 4) embracing key/change agents and emergent leadership. The action items vary between quick wins and fundamental research ideas that may, together, help us to better shape the energy transition.

14 december 2022

NWO kent subsidie toe aan onderzoek naar bescherming tegen overstromingen

NWO kent subsidie toe aan onderzoek naar bescherming tegen overstromingen

Een groot deel van Nederland kan overstromen. In de zomer van 2021 liep Limburg nog onder water en de zeespiegelstijging en weersextremen maken de urgentie alleen maar groter om te werken aan nieuwe technische en natuurlijke oplossingen. Het programma Future Flood Risk Management Technologies (Future FRM Tech), onder leiding van Bas Jonkman van de TU Delft, ontvangt een NWO Perspectiefsubsidie om aan overstromingsbestendig en klimaatadaptieve kusten en rivieren te werken.

01 december 2022

Meeste stikstofdepositie uit de luchtvaart komt van grote hoogte

Meeste stikstofdepositie uit de luchtvaart komt van grote hoogte

Vliegtuigen stoten tijdens zowel de LTO-vluchtfase (taxiën, opstijgen, landen) als tijdens het vliegen op grote hoogte stikstofoxiden en andere emissies uit. Deze emissies komen terug op het aardoppervlak waar ze in de vorm van stikstof neerslaan op land en wateroppervlaktes. TU Delft onderzoekers hebben met behulp van een atmosferisch model berekend dat de luchtvaart in 2019 verantwoordelijk was voor net iets minder dan 1,2% van de totale wereldwijde stikstofneerslag uit alle bronnen.

30 november 2022

Delfts onderzoek in Rijksmuseum

Delfts onderzoek in Rijksmuseum

Een slim alternatief voor de zandzak én een experiment met klei dat ons meer moet leren over het verstevigen van onze dijken. Het zijn twee voorbeelden van Delfts onderzoek dat momenteel als kunst aan de muren van het Rijksmuseum hangt.

28 november 2022

Zeespiegelstijging: Tijd voor een duidelijke strategie

Zeespiegelstijging: Tijd voor een duidelijke strategie

Tijd voor een duidelijke strategie om Nederland voor te bereiden op zeespiegelstijding. In een open brief aan de Deltacommissaris pleiten Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde en Han Meyer, emeritus hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Delft voor een duidelijke strategie om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering en zeespiegelstijging. De afgelopen jaren is er volgens hen wel veel gedroomd, maar nog weinig gebeurd. "Het is tijd om van dromen naar daden over te gaan. Willen we in de loop van de eeuw grootschalige maatregelen kunnen treffen, dan moet in 2026 de hoofdrichting glashelder zijn", schrijven ze in hun brief aan Deltacommissaris Peter Glas.