Copyright

De teksten en afbeeldingen op de TU Delft website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de TU Delft website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij de TU Delft.  De TU Delft respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van de TU Delft uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om contact op te nemen via info@tudelft.nl