Over ons

Na een periode van ‘intelligente lockdown’ wegens COVID-19, heeft de Nederlandse overheid in mei 2020 de eerste stappen gezet naar ‘het nieuwe normaal’. De beslissingen die aan de basis liggen van onze transitie naar dit nieuwe normaal worden genomen onder grote onzekerheid, op basis van beperkt bewijsmateriaal, en terwijl er voortdurend nieuwe inzichten beschikbaar komen. Maar die beslissingen hebben wel een langdurige of zelfs blijvende impact op onze samenleving.
 
Digitale technologieën gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen in de bestrijding van de pandemie en de sociale en economische crises die er het gevolg van zijn. Ze kunnen besluitvorming ondersteunen, bijvoorbeeld door inzicht te geven in de verspreiding en indamming van het virus, de consequenties van de 1,5 meter samenleving voor onze mobiliteit, de gewenste en daadwerkelijke effecten van verschillende overheidsmaatregelen, onze houding en gedrag ten opzichte van die maatregelen, en de rol die onze waarden spelen in de transitie naar ons nieuwe normaal. 
 
Samen met de overheid, de zorg en vele publieke en private instellingen werken onderzoekers van de TU Delft daarom aan wetenschappelijke inzichten en slimme oplossingen om Nederland de komende kritieke jaren op een maatschappelijk verantwoorde manier draaiende en gezond te houden. Op deze website delen we de nieuwe inzichten die daaruit voortkomen.

Betrokken hoogleraren: