Social Distancing Dashboard

25 MEI 2020
Alessandro Bozzon, Achilleas Psyllidis

Nu verschillende landen de eerste voorzichtige stappen zetten om de COVID-19-lockdown te versoepelen, staat de samenleving voor de moeilijke taak om de regels voor het afstand houden in de praktijk te handhaven. Omdat we steeds meer voetgangers en fietsers in het stadsbeeld zien terugkeren kan die veilige afstand van 1,5 meter in veel stedelijke gebieden een uitdaging zijn, vanwege de manier waarop de openbare ruimte (of het gebrek daaraan) is ontworpen.

Het Social Distancing Dashboard creëert interactieve stadsplattegronden die op straat- en wijkniveau laten zien of mensen die zich door de openbare ruimte bewegen zich aan de afstandsregels kunnen houden. Het biedt een overzicht van verschillende aspecten – zoals de breedte van voetpaden en de locatie van bushaltes – die beïnvloeden in hoeverre we daadwerkelijk kunnen voldoen aan de afstandsregels. Daarmee kan het bijdragen aan de bewustwording van de beperkingen die de inrichting van de openbare ruimte met zich meebrengt en aan de besluitvorming over COVID-19-gerelateerde interventies in de stad.

De dynamische en kleurgecodeerde kaarten zijn vrij beschikbaar, bijvoorbeeld voor beleidsmakers die beslissingen moeten nemen over volksgezondheid of stadsplanners die zijn belast met het realiseren van COVID-19-gerelateerde interventies in de stedelijke ruimte. Het dashboard is ook bedoeld om inwoners van de stad te informeren – met name risicogroepen – die zo veilig mogelijk door de straten van de stad willen navigeren.

Hoge-resolutie datasets

Met behulp van gegevens van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, het CBS, en OpenStreetMap schat het dashboard de breedte van voetpaden automatisch en kent ze vervolgens een risicoprofiel toe. Door het gebruik van hoge-resolutie datasets is het mogelijk om analyses uit te voeren op verschillende schalen, variërend van postcodegebieden tot buurt-, wijk-, stads- en regionale niveaus – en op die manier zowel lokaal als op hoog niveau inzicht te bieden in het afstand houden in een stedelijke omgeving.

Het doel van het Social Distancing Dashboard is om een overzicht te geven van verschillende aspecten die van invloed zijn op het afstand kunnen houden in de openbare ruimte. Het beoogt beleidsmakers te ondersteunen bij het ontwerpen van interventies op lokaal niveau en voor specifieke economische sectoren en commerciële activiteiten.

Het huidige dashboard bevat informatie over de breedte van wandelpaden en openbaar vervoerlocaties in verschillende Nederlandse steden. Omdat er meer factoren zijn die van invloed zijn op het afstand houden, wordt het binnenkort uitgebreid met informatie over andere aandachtspunten (bijvoorbeeld voorzieningen die veel mensen aantrekken, zoals supermarkten of andere locaties met veel verkeer) en met andere gegevens (bijvoorbeeld mobiliteitsgegevens of druktemeldingen).

Het Social Distancing Dashboard is een project van TU Delft-onderzoekers Roos Teeuwen, Vasileios Milias, Carlo van der Valk, Shahin Sharifi, Sihang Qiu, professor Alessandro Bozzon, en professor Gerd Kortuem, onder leiding van Dr. Achilleas Psyllidis van de faculteit Industrieel Ontwerpen en Research Fellow van het AMS Institute.

Prof. dr. ir. Alessandro Bozzon

Alessandro Bozzon is gespecialiseerd in mensgerichte artificiële intelligentie (AI). Hij kijkt onder andere naar welke informatie nodig is om bijvoorbeeld drukte in de stad te voorspellen en te reguleren. Gecombineerd met zijn expertise op het gebied van het combineren van verschillende data geeft hij beter inzicht in de verspreiding van het coronavirus, en de lokale effecten van verschillende maatregelen.

Meer informatie

Artikel ‘Datawetenschap met een eigen draai’ 

 

Dr. Achilleas Psyllidis

Achilleas Psyllidis is gespecialiseerd in locatie-intelligentie en ruimtelijke analyse. Hij richt zich op de ontwikkeling van computationele methoden en locatiegebaseerde tools en diensten om plaatsen en de bijbehorende activiteiten, ervaringen en interacties van mensen te helpen begrijpen en karakteriseren. Samen met zijn collega’s ontwikkelt hij tools om meer inzicht te krijgen in de beperkingen van de manier waarop de openbare ruimte is ontworpen en om bij te dragen aan de besluitvorming van COVID-19 gerelateerde interventies in de anderhalvemetersamenleving.

Meer informatie

SocialGlass
Social Distancing Dashboard
AMS Social Urban Data Lab