Een nieuw D:DREAM team opzetten

Stel je hebt een goed idee en je wilt dit samen met mede studenten realiseren, zou je dit dan als D:DREAM Team kunnen doen?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag staan hieronder de belangrijkste criteria en procedurele stappen die namens de TUD door de D:DREAM stuurgroep worden gehanteerd:

1. Het initiatief moet volledig vanuit studenten van de TUD komen.
Het is nooit zo dat de TUD, faculteit, opleiding of welke andere instantie dan ook een D:DREAM Team kan starten, hooguit kan de TUD of externe betrokkenen helpen om de randvoorwaarden voor deelname aan een competitie of eenmalige uitdaging zo gunstig mogelijk te maken om daarmee het ontkiemen van een mogelijk D:DREAM Team te bespoedigen.

2. Het onderwerp moet technisch, uitdagend en liefst grensverleggend zijn en moet passen binnen de strategie en doelstellingen van de TUD.
Dit blijft natuurlijk subjectief maar een raad van wijze mensen (D:DREAM Stuurgroep genoemd) beslist hierover.

3. Er is er een duidelijk doel en realistische planning 
Deelname aan een reeds bestaande en liefst jaarlijks terugkerende competitie is een pree.

4. Een team is vanuit een eigen vereniging of stichting volledig zelf verantwoordelijk en wordt niet aangestuurd vanuit de TUD of vanuit externe partijen, hooguit gestimuleerd en/of geadviseerd.

5. Onderwerp en teamopbouw moeten interdisciplinair en interfacultair zijn.
Studentenprojecten die duidelijk onder 1 faculteit vallen komen niet in aanmerking van de D:DREAM status en worden geacht binnen de faculteit te worden gefaciliteerd.

6. Het team hoeft niet volledig uit studenten van de TUD te bestaan maar minimaal de teammanager en 50% van de teamleden moeten als student bij de TUD staan ingeschreven.

7. De activiteiten van de studenten zijn in principe extra curriculair: de opdracht valt niet onder een regulier studieprogramma en de studenten krijgen hier vanuit de D:DREAM organisatie geen studiepunten voor.
Indien individuele opleidingen vanuit de TUD of andere onderwijsinstellingen besluiten om privileges en/of studiepunten te verlenen voor het deelnemen aan een D:DREAM team dan gaat dit buiten de D:DREAM organisatie om

8. De TUD vindt het belangrijk dat studenten zich binnen de D:DREAM project kunnen ontwikkelen maar heeft tegelijkertijd oog voor de studievoortgang en is daarom tegen fulltime deelname aan D:DREAM teams voor een periode langer dan 1 jaar.

Indien minimaal aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt (kan worden) voldaan dan kan de initiatiefnemer contact opnemen met de manager van de D:DREAM Hall.

Indien het initiatief naar de mening van de manager van de D:DREAM Hall aan de basisvoorwaarden voldoet dan regelt hij een bijeenkomst met de stuurgroep waarbij de initiatiefnemer(s) de mogelijkheid krijgen om het initiatief te presenteren.

De stuurgroep zal daarbij naast bovengenoemde punten ook kijken naar zaken als:

          1. Financieel plan en Financiële haalbaarheid
          2. Wat zijn de potentiële publiciteitswaarden en afbreukrisico’s
          3. Is het onderwerp met de bestaande middelen te faciliteren

Na deze presentatie ontvangt de initiatiefnemer binnen enkele weken een schriftelijke reactie vanuit de stuurgroep waarbij aan het team bij een positief besluit de status van aspirant D:DREAM Team wordt verleend en 1 jaar de tijd krijgt om zich te bewijzen. De stuurgroep beoordeeld op basis van concrete resultaten (bijvoorbeeld deelname en eventueel winnen van een competitie) of de aspirant status wordt omgezet in een volledige D:DREAM status.

Welke privileges geeft de (aspirant) D:DREAM status:

Teams met D:DREAM status komen in aanmerking voor RAS maanden uit box5 (D:DREAM studentenprojecten)
Teams met D:DREAM status komen in aanmerking voor financiële ondersteuning m.b.t. reiskosten
Teams met (aspirant) D:DREAM status komen in aanmerking voor het gebruik van faciliteiten in de D:DREAM Hall (eigen kantoor, werkplaats, gebruik van maakfaciliteiten en andere voorzieningen)
Teamleden van teams met (aspirant) D:DREAM status kunnen deelnemen aan de D:DREAM workshops en het individuele begeleidingstraject en certificaat (D:DREAM TopTrack).
Teams met D:DREAM status hebben profijt van deze status bij sponsoronderhandelingen

Nieuwe competities en uitdagingen

Enkele competities en uitdagingen waar nog geen TU Delft team aan mee doet zijn:

https://avatar.xprize.org

https://www.robocup.org