Aanmelden

In de dreamhall worden twee verschillende projecten gefaciliteerd: TU Delft Dreamtems en Bijzondere Projecten. In het menu links kan je de criteria en aanmeldprocedure voor beide projecttypes bekijken. Het aanvraagformulier voor TU Delft Dreamteams is hier te vinden. Het aanmeldformulier voor de Bijzondere Projecten is hier te vinden.