Aanmelden Nieuw Bijzonder Project

In dit aanvraagformulier staat het aanmeldingsprocess voor een Bijzonder Project beschreven.


Criteria Bijzondere Projecten

De Dreamhall biedt de mogelijkheid om naast Dreamteams ook enkele andere projecten te faciliteren. Deze projecten die verder zullen worden aangeduid als “Bijzondere Projecten” dienen dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het betreft een 1 malig project met een looptijd van maximaal 6 maanden
  • Het betreft een multidisciplinair project dat niet eenvoudig door/vanuit een faculteit of elders op de campus kan worden gefaciliteerd
  • Het projectdoel dient een maatschappelijk belang
  • Het project moet door de Dreamhall te faciliteren zijn
  • De projectverantwoordelijkheid moet helder zijn belegd (aansturing en toezicht)

Het project moet voldoende scoren op:

  • Uniciteit/originaliteit van het projectthema en projectdoel
  • Mate van technologische uitdaging en innovatie
  • Realiseerbaarheid van het project (technisch, organisatorisch en financieel)
  • Aanvaardbaar veiligheidsrisico dat inherent is aan het onderwerp van het project/projectdoel

In tegenstelling tot projecten van Dreamteams mag zo’n Bijzonder Project wel onderdeel uitmaken van een onderwijsprogramma (zolang het maar om een interfacultair project gaat).