Aanmelden Nieuw Bijzonder Project

In dit aanvraagformulier staat het aanmeldingsprocess voor een Bijzonder Project beschreven.


Criteria Bijzondere Projecten

De TU Delft | Dream Hall biedt de mogelijkheid om naast TU Delft | Dream Teams ook enkele andere projecten te faciliteren. Deze projecten die verder zullen worden aangeduid als “Bijzondere Projecten” dienen dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

De belangrijkste hiervan zijn:

  • Het betreft een eenmalig project met een looptijd van maximaal 6 maanden.
  • Het betreft een multidisciplinair project dat niet eenvoudig door/vanuit een faculteit of elders op de campus kan worden gefaciliteerd.
  • Het projectdoel dient een maatschappelijk belang.
  • Het project moet door de TU Delft | Dream Hall te faciliteren zijn.
  • De projectverantwoordelijkheid moet helder zijn belegd (aansturing en toezicht).

Het project moet voldoende scoren op:

  • Uniciteit/originaliteit van het projectthema en projectdoel.
  • Mate van technologische uitdaging en innovatie.
  • Realiseerbaarheid van het project (technisch, organisatorisch en financieel).
  • Aanvaardbaar veiligheidsrisico dat inherent is aan het onderwerp van het project/projectdoel.

In tegenstelling tot projecten van de TU Delft | Dream Teams mag zo’n Bijzonder Project wel onderdeel uitmaken van een onderwijsprogramma (zolang het maar om een interfacultair project gaat).

 

/* */