Criteria voor Dreamteams

Dreamteams worden door een evaluatiecommissie beoordeeld middels een check op basisvoorwaarde en een score op gewenste voorwaarden.

Basisvoorwaardes:

 1. Betreft een uitdagend technisch project waarbij binnen 1 cursusjaar (o.a.) iets tastbaars wordt gerealiseerd.
 2. Projectdoel moet competitie-element bevatten (in jaarcyclus of anderszins toetsbaar jaardoel).
 3. Projecteigenaarschap ligt volledig bij het team.
 4. Team moet uit minimaal 10 teamleden bestaan.
 5. Minimaal 50% teamleden en de teamleider staan als TU Delft student ingeschreven.
 6. De teamleider moet zowel de Engelse als de Nederlandse taal beheersen.
 7. Max 50% van de bij de TU Delft ingeschreven teamleden komt van 1 faculteit.
 8. Team moet handelen vanuit een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk (vereniging of stichting).
 9. Betreft een extra-curriculair project (er worden aan teamleden vanuit de TU Delft geen studiepunten toegekend).

 

Scoringscriteria gewenste voorwaarden:

 1. Uniciteit themaprofiel
 2. Maatschappelijke relevantie projectdoel
 3. Multidisciplinair onderwerp
 4. Uniciteit/originaliteit van het projectdoel (bij bestaande teams ook t.o.v. voorgaande jaren)
 5. Mate van technologische uitdaging en radicale innovatie
 6. Veiligheidsrisico dat inherent is aan het onderwerp van het project/projectdoel
 7. Participatie van teamleden uit MBO, HBO en/of ander WO’s (is een pré)
 8. Bij bestaande teams: resultaten uit het verleden; in hoeverre zijn in voorgaande jaren reeds behaalde resultaten in lijn met de toentertijd voorgenomen doelen
 9. De faciliteerbaarheid van het project (vanuit de Dreamhall/Faculteiten)
 10. Realiseerbaarheid (technisch, organisatorisch en financieel)